Haridusvaldkonna blanketid

Rõuge vallas on viis munitsipaalkooli: Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu kool. Kooli astumiseks tuleb täita kooli astumise avalduse vorm.

Alates 3. septembrist 2018 kehtib Rõuge valla õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamine ning sõidukulu hüvitamise kord. Selle kohaselt on võimalik taotleda sõidukulu hüvitamist ja ühiskaardi soetamise hüvitamist, esitades sõidukulu taotluse vormi. 

Haridusvaldkonnaga on seotud järgmised sotsiaaltoetused:

  • I klassi astuja toetus;
  • põhikooli lõpetamise toetus;
  • koolivormi toetus.

Nende taotlemiseks tuleb täita sissetulekust sõltumatu toetuse taotlusvorm.

Huvihariduse valdkonna blanketid

12. märtsil 2018 hakkas Rõuge vallas kehtima Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord. 

Kord näeb ette viit toetusmeedet:

  1. osalustasu/õppetasu toetus, mida saab taotleda lapsevanem huvikoolile või -ringile makstava tasu hüvitamiseks (lisa 2 taotlus);
  2. transporditoetust, mida saab taotleda lapsevanem lapse huvikoolis või -tegevuses osalemise kulude katteks (lisa 3 taotlus). Võimalik on esitada ka ühistaotlus mitme õppuri transpordikulu katteks (lisa 4 taotlus);
  3. huvihariduse toetus, mida saab taotleda asutus õppekoha tegevuskulude katteks;
  4. huvitegevuse toetus huvitegevust pakkuvale juriidilistele isikutele osavõtutasu katteks (lisa 1 taotlus);
  5. laagris või võistlusel osalemise taotlus, mida saab taotleda huvikooli või -ringi läbiviija (lisa 1 taotlus).

Seotud dokumendid:

Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlus- ja aruandevormide kinnitamine (vallavallitsuse korraldus)

Huvitegevuse pakkuja taotlus

Õppuri huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlus

Õppuri transpordikulu hüvitamise taotlus 

Ühistaotlus transpordikulu hüvitamiseks

Huvitegevuse teenuse pakkuja aruanne