Hajaasusutuse programm 2017

Võru Maavalitsus kuulutas 10 aprillist avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata sellega kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Taotlema on oodatud ka Rõuge valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht peab rahvastikuregistri alusel olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
1.      veesüsteemid
2.      kanalisatsioonisüsteemid
3.      juurdepääsuteed
4.      autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuse suurus on kuni 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osa peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 12. juuni.

Lisainfo: Jaanus Tanilsoo, Rõuge valla keskkonnaspetsialist, tel 785 9322, 5346 7448 keskkond@rauge.ee.