Hajaasustuse programm 2013

Võru maavanem kuulutas avatuks hajaasustuse programmi 2013. aasta vooru alates 22. augustist 2013. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Rõuge vallas saavad taotlusi esitada valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2013. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18 aastane isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2013. Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18 aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

  1. Veesüsteemid
  2. Kanalisatsioonisüsteemid
  3. Juurdepääsuteed
  4. Autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu Rõuge Vallavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 7. oktoober 2013. a. Taotlemiseks vajalikud materjalid: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist.

Rõuge Vallavalitsuses on kontaktisik Jaanus Tanilsoo, tel 785 9322, e-post keskkond@rauge.ee