Detailplaneeringute teated

 Detailplaneeringutega tegeleb Rõuge vallas maa- ja planeeringuspetsialist Maret Einla (maret.einla@rougevald.ee, 520 6945).
Pealkiri Vaata loendust Loo kuupäev
Haanja külas algatati Uue-Haani detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine 181 29.01.2024
Algatati Vadsa külas Vadsa katastriüksuse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 709 31.10.2023
Harjomäe ja Taltsi-Mäe katastriüksuste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 279 10.10.2023
Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu kehtestamine 698 02.10.2023
Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus 49 28.08.2023
Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade 417 20.06.2023
Rõuge vallas Rõuge alevikus Andre-Aotähe katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu lähteseisukohad 181 16.11.2022
Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemused 441 10.10.2022
Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailpaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku teade 595 12.07.2022
Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine 347 07.06.2022
Detailplaneeringu avalik väljapanek: Järvekalda ja Kolmnurga 604 14.02.2022
Valminud on Rõuge aleviku kaubanduskeskuse kohaanalüüs 866 15.11.2021
Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu eskiisi korduva avaliku väljapaneku tulemused 379 25.08.2021
Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse detailplaneering 18775 02.06.2021
Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade 699 16.04.2021
Jaanipeebu külas Kõva ja Õnne kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kõva ja Annimäe kinnistute osas 808 10.02.2021
Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 990 09.09.2020
Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine 6395 20.07.2020
Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine 7490 20.07.2020
Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa detailplaneeringu korduv avalik väljapanek ja avalik arutelu 1036 20.07.2020
Rõuge alevikus Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 1017 20.05.2020
Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine 7751 22.04.2020
Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu kehtestamine 7776 22.04.2020
Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek 1003 21.04.2020
Tehnika tn 3 detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemused 946 13.04.2020
Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste teade 892 19.03.2020
Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu 1138 25.11.2019
Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu 1078 25.11.2019
Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu 803 25.11.2019
Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade 688 02.10.2019
Detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku teade - Rõuge alevik, Aia tn 4 639 01.08.2019
Ruusmäe külas Tammiku tee 23 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 638 18.07.2019
Tindi külas Rõuge Ööbikuoru katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade 599 11.07.2019
Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu 608 05.07.2019
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade 1070 25.04.2019
Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 676 13.03.2019
Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 714 14.02.2019
Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine 676 14.02.2019
Kehtestatud on Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering 678 16.01.2019
Haanja tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused 682 20.12.2018
Ettevalmistused Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks 707 17.12.2018
Ettevalmistused Rõuge aleviku Tindi tn 8 detailplaneeringu algatamiseks 661 07.12.2018
Algatatud on Rõuge aleviku Tehnika tn 3 detailplaneering 1207 29.11.2018
Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu avalik väljapanek 751 15.11.2018
Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad 692 13.11.2018
Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek 5.11-5.12.2018 812 16.10.2018
Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik arutelu 21.08 643 17.08.2018
Detailplaneeringu teade: Ööbikuoru tn 6 avalik väljapanek 20.07-20.08 885 06.07.2018
Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu algatamise otsuse muutmise teade 835 08.05.2018
Detailplaneeringu algatamise teade: Rõuge Ööbikuoru katastriüksus ja lähiala 1054 08.05.2018
Detailplaneeringu lõpetamise teade: Vetevana ja Alaotsa kinnistud ning nende lähiala 784 07.05.2018
Algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering 1161 10.01.2018