Asjaajamisjuhised ja blanketid

Rahvastikuregistri seadus kohustab hoolitsema enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate...

Elukoha registreerimine

Rahvastikuregistri seadus kohustab hoolitsema enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate...

Vastavalt Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korrale saavad vallas tegutsevad...

Ettevõtlustoetuse blanketid

Vastavalt Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korrale saavad vallas tegutsevad...

Rõuge vallas on viis munitsipaalkooli: Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu kool. Kooli...

Haridusvaldkonna blanketid

Rõuge vallas on viis munitsipaalkooli: Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu kool. Kooli...

12. märtsil 2018 hakkas Rõuge vallas kehtima Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise...

Huvihariduse valdkonna blanketid

12. märtsil 2018 hakkas Rõuge vallas kehtima Rõuge valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise...

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse andmise kord hakkas kehtima 17.09.2019. Selle...

Mittetulundustegevuse valdkonna blanketid

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse andmise kord hakkas kehtima 17.09.2019. Selle...

Alates 30.12.22 lisandus e-rahvastikuregistrisse uusi võimalusi: tutvuda saab oma...

Rahvastikuregistri andmete väljastamine

Alates 30.12.22 lisandus e-rahvastikuregistrisse uusi võimalusi: tutvuda saab oma...

Sotsiaalteenused: Rõuge vald osutab erisuguseid sotsiaalteenuseid, mille saamiseks tuleb...

Sotsiaalvaldkonna blanketid

Sotsiaalteenused: Rõuge vald osutab erisuguseid sotsiaalteenuseid, mille saamiseks tuleb...

Rõuge vallas avalikku üritust korraldades tuleb juhinduda Rõuge vallavolikogu 19.06.2018. a...

Ürituse korraldamise blanketid

Rõuge vallas avalikku üritust korraldades tuleb juhinduda Rõuge vallavolikogu 19.06.2018. a...