Arengukava ja eelarvestrateegia ettepanekute avalik arutelu

Eelmise aasta oktoobris kinnitati Rõuge valla arengukava 2019 – 2035 ja eelarvestrateegia 2019 – 2023. Sel aastal vaadatakse üle arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia ning vajadusel viiakse sisse muudatused.

Rõuge valla 2019–2035+ arengukava tegevuste ja investeeringute kava 2020–2024 ja Rõuge valla eelarvestrateegia 2020–2024 eelnõuga saab tutvuda valla kodulehel https://rouge.kovtp.ee/avalikustamine.

Dokumentide muutmiseks ai ettepanekuid esitada kuni 12. novembrini. Laekunud ettepanekuid arutatakse avalikul arutelul, mis toimub teisipäeval, 17. novembril kell 17.00 Rõuge vallamajas.