Neli lõunapiiriäärset valda alustasid liitumisläbirääkimisi

Rõuge vallavolikogu tegi 27. aprillil 2016 Haanja, Misso ja Varstu vallavolikogudele ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Praeguseks on kõik ettepaneku saanud vallad andnud positiivse vastuse ning 1. juunil toimus Rõuge vallamajas Haanja, Misso, Rõuge ja Varstu valdade haldusreformi juhtrühma esimene töökoosolek.

Esimesel koosolekul lepiti kokku ühinemisprotsessi esialgne ajakava ning ühinemislepingu sisutamiseks otsustati moodustada järgmised komisjonid:
Finants-, majandus ja arengukomisjon, mille tööd juhib Rõuge vald,
Hariduskomisjon, mille tööd juhib Varstu vald,
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, mille tööd juhib Misso vald,
Kultuuri, spordi ja kolmanda sektori komisjon, mille tööd juhib Haanja vald.
Lepiti kokku, et omavalitsused esitavad igasse komisjoni kaks kuni kolm liiget, lisaks kaasatakse kõigisse komisjonidesse üks inimene väljastpoolt läbirääkimisi pidavaid valdu.

Rõuge vallavanem Tiit Toots koosoleku tulemustest: "Hindan koosoleku väga edukaks. Jagasime osapoolte ootusi ühinemisprotsessile, arutasime kitsaskohti ning määratlesime ühised eesmärgid. Meie ühine otsus on, et kõik osapooled on läbirääkimistelaua taga võrdsete partneritena. Oluline soov on viia haldusreform ellu kohalike elanikega arvestavalt ning kaasates maksimaalselt kogukondi."

Valdade elanikke hoitakse haldusreformi edenemisega kursis teavituskoosolekute ja temaatiliste infolehtede kaudu. Sügisel, kui ühinemisleping on koostatud, toimub lepingu avalik väljapanek inimeste arvamuste väljaselgitamiseks.

Ühinemisprotsessi aitab eksperdina läbi viia Kadri Tillemann, kelle tööd rahastab Rahandusministeerium. Järgmine juhtrühma koosolek toimub juuli alguses.

Lisainfo
Tiit Toots (517 6261, tiit@rauge.ee)

Lisana kaasas foto Rõuge vallamajas toimunud töökoosolekult.
Foto Viivika Nagel