« Tagasi

Volikogu istung 17. aprillil 2018 Misso Koolis

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 17. aprillil 2018 kell 14.00 Misso Koolis

 

Päevakorra projekt:

1. Rõuge valla põhimääruse II lugemine
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

2. Kohalike teede nimekirja täiendamine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

3. Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemine
Ettekandja haridusosakonna juhataja Marju Kõva

4. Kasekingu ja Allika katastriüksuste jagamisel Karupoja katastriüksuse moodustamine ning sihtotstarbe ja aadressi määramine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

5. Seedri puhketalu maa sihtotstarbe muutmine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

6. Jõemäe ja Taalbergi kinnistu piiride muutmine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

7. PKT projekti „Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus" arutelu
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

8. Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord
Ettekandja arendusosakonna juhataja Aira Udras

9. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord
Ettekandja arendusosakonna juhataja Aira Udras

10. Misso alevikus Vetevana detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

11. Kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise aruanne
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

12. Rõuge valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

13. Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

14. Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsuse nr 1-1.3/17-26 „Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" muutmine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

15. Vallavanema info

16. Volikogu esimehe info

Volikogu otsuste ja määruste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:
https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297