Asjaajamisjuhised ja blanketid

« Tagasi

Ettevõtlustoetuse blanketid

Teadmiseks: 2023. aastal Rõuge valla ettevõtlustoetuse vooru ei avata.

Vastavalt Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korrale saavad vallas tegutsevad ettevõtjad/ettevõtted taotleda toetust ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse arenguga seotud investeeringuteks ning ettevõtja koolitusteks ja praktiliste erialaste oskuste omandamiseks.

Valla makstava ettevõtlustoetuse (sh koolitustoetuse) ülemmäär on 1000 eurot. Juhime tähelepanu, et ettevõtlustoetust saab maksimumsumma ulatuses taotleda üks kord kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul. Taotluste esitamise tähtajad ja täpsemad tingimused leiab ettevõtlustoetuse määramise korrast.