MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Aadress: Tehnika tn 12 , Handimiku küla, Rõuge vald , 66213

Juhatus: Jaanus Kõiv, Kaidur Kahu, Kalvi Kõva

Kontakt:

5342 2895 (Joel Sarik),

505 3143 (Olev Mõttus); olev@rauge.ee

Peamised tegevussuunad:
Tuleohutusalane ennetus- ja päästetöö piirkonnas. Kogukondlikku elu
elavdavad tegevused ja kogupereürituste korraldamine ning koostöö teiste
organisatsioonidega: iga-aastase Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste Käraja
korraldamine, talvised jää- ja lumerajasõidud ning radade valmistamine ja
hooldus, lahtiste uste päevad depoos, jääväljaku valmistamine,
toitlustamine erinevatel üritustel jne.

 

 

Viimased projektid

Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK) aitas MTÜ-l Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed päästjate kaitsevarustust muretseda, et tagada seeläbi pakutava teenuse kvaliteet, tuletõrjujate turvalisus ning organisatsiooni jätkusuutlikkuse tõus.

Projekti „Rõuge abikomando varustatuse parandamine" raames soetati viis komplekti uusi, nõuetele vastavaid tulekustutusriideid, mille tarnis vabatahtlikele OÜ Interfire.

Olgu siinjuures mainitud, et päästevarustus ei ole odavate killast. Ühe kustutusriiete komplekti maksumuseks kujunes hanke käigus 630 eurot.

Pildil demonstreerivad päästekomando ees uut kaitseriietust Rõuge priitahtlikud pritsimehed Joel Sarik (paremalt), Uno Orgla ja Enn Raudsepp. Foto: Olev Mõttus