Külavanemad

Külavanem Küla Kontakt
Mikk Mustmaa Nogu 5660 4949, mikk.mustmaa@gmail.com
Kätlin Pilt Saarlasõ, Tüütsi, Kängsepä 5354 4937, katlin.pilt@gmail.com
Heino Pall Savioru, Tialasõ 51 09 007, heinopall@hot.ee
  Aabra, Haki, Ortumäe, Pulli  
Avo Püss Püssä, Tsutsu 5342 7302,
marjak48@gmail.com;
avokylavanem@gmail.com
Heili Velks Viitina 53425713, Heila.ok@mail.ee
Ülo Janson Rasva, Muna, Hapsu 5348 0884, ylojanson@hot.ee
Tõnu Mägi Sika, Toodsi, Vadsa, Kokõjüri 523 3452, helina@tteamtrans.ee
Angelika Alström Nursi 53837589, anksike@gmail.com
Kalvi Kõva Jaanipeebu 521 6732, kalvi.kova@riigikogu.ee
Ago Soe Murdõmäe, Kokõmäe, Lutika, Kahru 56159065
Peeter Kivioja Nilbõ 5646 0878, pets.grillmajad@mail.ee
Lembit Viling Paaburissa 522 3627, 786 0840
Märt Viks Muduri, Härämäe, Hotõmäe 5297805, angela@rauge.ee
Toomas Meldre Sandisuu 5110040, aimeterehitus@hot.ee
Väino Valge Sadramõtsa 56792678, vaino.valge@emta.ee
Silvi Luha Augli 5800 5210, silviluha@hot.ee
Kaire Koch Taudsa 5395 0601, kaire.koch@gmail.com
Rainis Helekivi Sänna, Sikalaanõ, Laossaarõ, Petrakuudi, Hurda, Matsi, Ruuksu, Kaugu, Heedu,
Karaski, Viliksaarõ, Riitsilla, Haabsilla, Paeboja, Järvepalu ja Kurvitsa
525 7121, rainishelekivi@hot.ee

 

 

Rõuge vald elanike arv sünniaja vahemike lõikes seisuga 04.01.2017
           
  01.01.1910 - 01.01.2017    
  Mees Naine Kokku    
697 Rõuge vald 10 9 19    
1111 Ahitsa küla 1 1 2    
1456 Augli küla 5 7 12    
1676 Haabsilla küla 4 3 7    
1728 Haki küla 1 2 3    
1745 Hallimäe küla 4 3 7    
1753 Handimiku küla 23 20 43    
1756 Hapsu küla 1 1 2    
1758 Hansi küla 3 4 7    
1789 Heedu küla 11 8 19    
1791 Heibri küla 11 10 21    
1861 Hinu küla 2 1 3    
1896 Hotõmäe küla 1 1 2    
1898 Horsa küla 4 1 5    
1911 Hurda küla 22 19 41    
1956 Härämäe küla 7 3 10    
2146 Jaanipeebu küla 12 10 22    
2206 Jugu küla 1 4 5    
2357 Järvepalu küla 14 8 22    
2358 Järvekülä küla 6 5 11    
2513 Kahru küla 5 1 6    
2554 Kaku küla 0 3 3    
2627 Kaluka küla 3 2 5    
2704 Karaski küla 6 3 9    
2708 Karba küla 2 0 2    
2866 Kaugu küla 14 8 22    
2899 Kavõldi küla 4 4 8    
2936 Kellämäe küla 3 6 9    
3026 Kiidi küla 9 8 17    
3256 Kogrõ küla 3 0 3    
3318 Kokõmäe küla 12 8 20    
3327 Kokõjüri küla 4 7 11    
3329 Kokõ küla 4 1 5    
3334 Kolga küla 6 3 9    
3558 Kuklasõ küla 9 10 19    
3664 Kurgjärve küla 1 2 3    
3698 Kurvitsa küla 5 4 9    
3706 Kuuda küla 2 2 4    
3861 Kähri küla 0 1 1    
3873 Kängsepä küla 7 5 12    
4158 Lauri küla 20 21 41    
4358 Liivakupalu küla 3 5 8    
4422 Listaku küla 12 10 22    
4568 Lutika küla 2 2 4    
4670 Lükkä küla 8 6 14    
4822 Matsi küla 12 10 22    
4947 Mikita küla 5 4 9    
4996 Muduri küla 2 6 8    
5001 Muhkamõtsa küla 9 12 21    
5024 Muna küla 1 0 1    
5056 Mustahamba küla 14 8 22    
5176 Mõõlu küla 4 4 8    
5283 Märdi küla 11 14 25    
5306 Möldri küla 13 9 22    
5423 Nilbõ küla 14 7 21    
5434 Nogu küla 16 22 38    
5477 Nursi küla 71 74 145    
5732 Ortumäe küla 2 1 3    
5770 Paaburissa küla 5 2 7    
5822 Paeboja küla 1 1 2    
6386 Pugõstu küla 0 2 2    
6433 Pulli küla 11 11 22    
6485 Põdra küla 8 4 12    
6545 Põru küla 5 6 11    
6611 Pärlijõe küla 3 5 8    
6670 Püssä küla 13 10 23    
6839 Rasva küla 11 11 22    
6859 Raudsepä küla 7 2 9    
6892 Rebäse küla 14 8 22    
6895 Rebäsemõisa küla 6 8 14    
6991 Riitsilla küla 16 12 28    
7008 Ristemäe küla 4 2 6    
7052 Roobi küla 7 7 14    
7144 Ruuksu küla 13 14 27    
7146 Suurõ-Ruuga küla 14 9 23    
7181 Rõuge alevik 225 230 455    
7305 Saarlasõ küla 17 19 36    
7321 Sadramõtsa küla 17 13 30    
7346 Saki küla 1 1 2    
7409 Sandisuu küla 9 6 15    
7507 Savioru küla 10 5 15    
7574 Sika küla 5 2 7    
7575 Sikalaanõ küla 3 5 8    
7600 Simmuli küla 7 4 11    
7650 Soekõrdsi küla 22 20 42    
7656 Soemõisa küla 1 0 1    
7721 Soomõoru küla 7 5 12    
7930 Sänna / Sännä küla 39 34 73    
8086 Tallima küla 4 3 7    
8170 Taudsa küla 7 8 15    
8200 Tialasõ küla 9 2 11    
8218 Tiidu küla 0 3 3    
8237 Tilgu küla 7 7 14    
8241 Tindi küla 19 18 37    
8284 Toodsi küla 9 9 18    
8366 Tsirgupalu küla 6 7 13    
8379 Tsutsu küla 7 4 11    
8603 Tüütsi küla 2 2 4    
8623 Udsali küla 3 1 4    
8738 Utessuu küla 9 6 15    
8817 Vadsa küla 4 1 5    
9030 Vanamõisa küla 8 4 12    
9307 Viitina küla 75 81 156    
9329 Viliksaarõ küla 2 0 2    
9643 Väiku-Ruuga küla 16 25 41    
697 Rõuge vald Kokku  1149 1052 2201    

 

 

Rõuge valla külade elanike arv ja vanuseline jaotus seisuga 01.08.2014

KÜLA

nimetus

Elanikke

kokku

Elanikke

vanuses

0......17 

Elanikke

vanuses

18.........65

Elanikke

vanuses

  66.........

Ahitsa

3

0

2

1

Augli

10

1

8

1

Haabsilla

8

0

7

1

Haki

2

1

1

0

Hallimäe

6

0

4

2

Handimiku

48

6

33

9

Hapsu

2

0

0

2

Hansi

11

0

8

3

Heedu

20

3

13

4

Heibri

36

9

24

3

Hinu

4

0

2

2

Hotõmäe

3

0

2

1

Horsa

4

0

4

0

Hurda

39

6

25

8

Härämäe

8

3

5

0

Jaanipeebu

28

3

21

4

Jugu

7

1

5

1

Järvepalu

24

2

18

4

Järveküla

12

6

6

0

Kadõni

1

0

0

1

Kahru

5

0

3

2

Kaluka

2

0

2

0

Karaski

11

2

6

3

Karba

2

0

1

1

Kaugu

20

1

17

2

Kavõldi

9

0

5

4

Kellämäe

9

0

3

6

Kiidi

9

0

9

0

Kogrõ

3

0

3

0

Kokõmäe

18

2

15

1

Kokõjüri

7

0

4

3

Kokõ

5

0

5

0

Kolga

6

1

4

1

Kuklasõ

20

4

12

4

Kurgjärve

4

0

2

2

Kurvitsa

10

0

8

2

Kuuda

4

0

1

3

Kähri

1

0

0

1

Kängsepä

11

0

6

5

Lauri

43

5

30

8

Liivakupalu

3

1

2

0

Listaku

23

4

14

5

Lutika

4

0

4

0

Lükkä

12

4

6

2

Matsi

26

2

17

7

Mikita

7

3

3

1

Muduri

8

2

6

0

Muhkamõtsa

20

3

12

5

Murdõmäe

7

0

4

3

Mustahamba

22

0

21

1

Mõõlu

12

2

6

4

Märdi

19

3

9

7

Möldri

27

4

16

7

Nilbõ

24

2

20

2

Nogu

27

1

21

5

Nursi

149

36

92

21

Ortumäe

3

0

3

0

Paaburissa

8

3

4

1

Paeboja

4

0

1

3

Pugõstu

2

0

1

1

Pulli

20

0

16

4

Põdra

14

1

7

6

Põru

9

2

5

2

Pärlijõe

13

1

8

4

Püssä

23

7

10

6

Rasva

24

7

13

4

Raudsepä

8

3

5

0

Rebäse

20

2

14

4

Rebäsemõisa

15

2

13

0

Rõuge vald

13

1

10

2

Riitsilla

27

7

17

3

Ristemäe

5

0

4

1

Roobi

14

1

9

4

Ruuksu

24

3

15

6

Suurõ-Ruuga

34

5

27

2

Rõuge alevik

445

74

281

90

Saarlasõ

44

4

27

13

Sadramõtsa

27

3

21

3

Saki

3

0

2

1

Sandisuu

10

0

10

0

Savioru

14

4

8

2

Sika

8

0

6

2

Sikalaanõ

11

2

8

1

Simmuli

9

2

5

2

Soekõrdsi

34

4

26

4

Soemõisa

1

0

1

0

Soomõoru

14

3

10

1

Sänna

65

13

46

6

Tallima

6

0

4

2

Taudsa

19

4

9

6

Tialasõ

16

5

8

3

Tiidu

4

2

1

1

Tilgu

15

5

8

2

Tindi

32

8

19

5

Toodsi

16

4

12

0

Tsirgupalu

11

4

7

0

Tsutsu

11

4

5

2

Tüütsi

4

0

1

3

Udsali

2

0

2

0

Utessuu

15

6

9

0

Vadsa

10

4

5

1

Vanamõisa

9

0

6

3

Viitina

157

38

96

23

Viliksaarõ

4

0

4

0

Väike-Ruuga

38

14

19

5

Kokku:                             

2199

375

1425

399