Viitina raamatukogu

Aadress Viitina küla, Rõuge vald, Võrumaa, 66711
Asub Viitina mõisahoones
Avatud E; T; N; R 8.00-17.00
Lõuna 12.00-13.00
Telefon +372 787 0191
E-post viitinark@rauge.ee
Raamatukogu direktor Aive Leppik
Teenused Raamatute, ajakirjade, ajalehtede laenutus
Kohapeal lugemise võimalus
RVL (raamatukogude vaheline laenutus)
Paljundusteenus, printimisteenus

 

Rõuge Vallavalitsuse korraldusega 10. juuni 2014 nr 181 on kehtestatud eriteenuste hinnakiri

1. Kehtestada alates 01. juulist 2014. a Rõuge valla allasutustes eriteenuste eest võetava tasu suurused järgmiselt:


1.1. Paljundusteenus
1.1.1 täiskasvanutel
- formaat A4 0,15 EUR/ lehekülg
- formaat A4 kahepoolne 0,20 EUR/ leht
- formaat A3 0,20 EUR/ lehekülg
1.1.2 õpilastel, üliõpilastel 0,05 EUR/ lehekülg.


1.2. Printimine
1.2.1 täiskasvanutel 0,15 EUR / leht
1.2.2 õpilastel 0,05 EUR / leht


2. Eriteenuse eest ei võeta tasu õpilastelt ja üliõpilastelt, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Rõuge vald ja eriteenuse lehekülgede arv on alla kümne (10) lehekülje.


3. Tunnistada kehtetuks Rõuge Vallavalitsuse 30. juuli 2010. a korraldus nr 2-1.3/162Ajalugu

Viitina Rahvaraamatukogu Seltsi raamatukogu asutati 15. aprillil 1920. a ja oli avatud ainult seltsi liikmetele. Raamatuid oli kokku 145, kasuatajaid 40 ning raamatuid võis enda käes hoida kuu aega. ENSV rahvaraamatukogude teatmikus (Tallinn: Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1982) on märgitud Rõuge sovhoosi territooriumil asuva Viitina raamatukogu asutamise aastaks 1898. On säilinud ka Viitina külaraamatukogu pass, milles on samuti märgitud asutamise aastaks 1898. 2011. aastal alustas Viitina Raamatukogu elektroonilise laenutamisega, mis kohustab lugejaid tagastustähtaega hoolikamalt jälgima.

Esimesed kirjalikud märkmed mõisast pärinevad 1542. aastast. Kõige meeldejäävam kuju Viitina mõisaomanike pikas ja kirjus reas oli mõisaproua Barbara Juliane von Krüdener (1764-1824). 03.08.1996.a. esietendus Viitina mõisamajas Kauksi Ülle ja Sven Kivisildniku näidend B. J. von Krüdeneri elust „Tandsja pühälik". Mängisid Vanemuise näitlejad, peaosas meeldejäävalt Merle Jääger. 4. detsembril 2005. aastal avati Viitina mõisahoone seinal mälestusplaat B. J. Von Krüdenerile – mõisaprouale ja kirjaneitsile, selle avamisel osales taas Merle Jääger mõisaprouana. 2011. a. suvel külastas Viitinat Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.