Uuring "Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine"

Rõuge vallavalitsus tellis 2019. aasta alguses OÜ-lt Cumulus Consulting uuringu, mille põhjal analüüsida vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste toimimist ning mida võtta aluseks vallavalitsuse ja hallatavate asutuste optimaalse struktuuri kujundamisel piirkonniti. 

Uuringu valmimist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi projektiga „Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine" (meede Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus: Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine – 10.09.2018–31.10.2018). Projekti kogumaksumus oli 11 880 €, sh 1 880 € Rõuge valla omaosalus.