« Tagasi

Volikogu majanduskomisjoni järgmine koosolek toimub 12. mail

Majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 12. mail kell 15.00 Zoomi
keskkonnas.

Päevakord:
1. Projekti „Rõuge valla kogukondade võimestamine" omafinantseeringu
suurendamine

2. Ülevaade valla finantsseisust tulenevalt Covid 19 kriisist ja vallale
antud Covid 19 lisatoetuse kasutamisest

3. Varstu Vallavolikogu 09.06.2015 otsuse nr 10 ,,Varstu valla teede
nimekirja kinnitamine" muutmine

4. Rõuge Vallavolikogu 26.11.2014 otsuse nr 40 ,,Rõuge valla kohalike
teede nimekirja kinnitamine ja teede avalikuks kasutamiseks määramine"
muutmine

5. Kinnistute võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Ettekandja Jane Liiv

6. Misso päästekomando depoo tasuta avalikku kasutusse andmine

7. Muud küsimused