« Tagasi

Volikogu külaelukomisjoni koosolek 11.11.2020

Külaelukomisjoni koosolek toimub 11. novembril kell 16.00 Haanja rahvamaja suures saalis.

Päevakorras:

1. Külaelukomisjoni poolt määratud esindajate nimetamine kaasava eelarve ettepanekute hindamise komisjoni (igast piirkonnast üks liige - Misso, Haanja, Rõuge, Mõniste, Varstu).

2. Külavanemate statuudi väljatöötamise algatamine.

3. Rõuge valla arengukava tegevuste ja investeeringute kava 2020-2024 ja eelarvestrateegia läbitöötamine (eelkõige külaelu valdkonda puudutav temaatika).

4. Muud küsimused (ettepanekud tunnustamiseks).