« Tagasi

Volikogu järgmine istung toimub 27. aprillil 2021

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 27. aprillil 2021 algusega kell 14.00 elektrooniliselt Zoomi keskkonnas.

Istungist tehakse otseülekanne, mille link on https://youtu.be/0odzoZTTzjM

Päevakorra projekt:

1. Rõuge Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 39 „Võru maakonna arengustrateegia 2019– 2035+" muutmine
Ettekandja SA Võrumaa Arenduskeskus arendusnõunik Aivar Nigol, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Ain Pajo

2. Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" muutmine
Ettekandja ettevõtlus- ja projektispetsialist Anneli Piigli, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Ain Pajo

3. Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021–2032
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv ja keskkonnaspetsialist Reet Rannik, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Raul Ermel

4. Arvamus Kuiandi liivakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotluse kohta
Ettekandja keskkonnaspetsialist Reet Rannik, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Raul Ermel

5. Erateede avalikust kasutusest väljaarvamine
Ettekandja teedespetsialist Urmas Kuldmaa, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Ain Pajo

6. Rõuge valla 2021. aasta teehoiukava
Ettekandja teedespetsialist Urmas Kuldmaa, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Ain Pajo
7. Mõniste koolihoonete kompleksi energiatõhusaks muutmiseks laenu võtmine
Ettekandja projektispetsialist Ruuta Ruttas-Küttim, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Ain Pajo

8. Projekti „Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus" omafinantseeringu suurendamine
Ettekandja projektispetsialist Ruuta Ruttas-Küttim, kaasettekandja majandus- ja arengukomisjoni esimees Ain Pajo

9. Koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitamine Rõuge vallas
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva, kaasettekandja komisjoni esimees Kristo Hainsoo

10. Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 määruse nr 35 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva, kaasettekandja komisjoni esimees Kristo Hainsoo

11. Vallavalitsuse info
Ettekandja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik

12. Volikogu esimehe info


Volikogu otsuste ja määruste eelnõud on Rõuge valla kodulehel: https://bit.ly/2QpZ4cz