« Tagasi

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 14.08.2019

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 14.08.2019 kell 14.00 Ruusmäe külas.

Kell 14.00 Meisli OÜ külastus. Kell 15.00 koosolek Ruusmäe noortekojas

Päevakorras:

1. Rõuge piirkonna üldplaneeringu menetluse lõpetamine. Ettekandja Krislyn Prants

2. Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohtade tühistamine. Ettekandja Krislyn Prants

3. Arengukava arengupunktide ülevaatamine. Ettekandja Aira Udras

4. Rõuge valla 2019-2035+ arengukava eelnõu ja Rõuge valla 2019-2023 eelarvestrateegia eelnõu avalikustamine

5. Ettevõtlustoetuse määramise kord. Ettekandja Anneli Piigli

6. Uuringu "Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine" arutelu.