« Tagasi

Varstu Kool võtab tööle õpetaja abi

Varstu Kool pakub tööd õpetaja abile.

Õpetaja abi tööülesandeks on abistada tervise-, õpi- ja käitumisprobleemidega õpilasi, kes vajavad suunamist ainetunnis või koolipäeva vältel. Õpetaja abi töötab erivajadustega õpilastega koostöös õpetajatega, vajadusel tugisüsteemi spetsialistide juhendamisel, tagamaks õppeprotsessi efektiivsuse tunnis.

Kasuks tuleb põhikooli õppe- ja kasvatustöö tugiprotsesside tundmine, teadmised pedagoogika valdkonnast ja varasem sarnane töökogemus ning tööleasumise valmidus esimesel võimalusel.

CV, haridust tõendavad dokumendid ja sooviavaldus edastada 23.oktoobriks e-posti teel aadressile aive@varstu.edu.ee. Lisainfo telefonil 528 8150 (Aive Adler, Varstu Kooli direktor).