« Tagasi

Tööpakkumised Rõuge Koostöökeskuselt

Et RÕUGE RÕÕM EI RAUGEKS, alustab käesoleva aasta 1. septembrist uudsena Võrumaal tööd Rõuge Koostöökeskus, mis hakkab kõigile Rõuge valla lastele ja noortele pakkuma haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuseid. Keskuse esimeseks sammuks on korraldada hariduse tugiteenuste kättesaadavus kõigile valla haridusasutustes õppivatele lastele.

Rõuge Koostöökeskus võtab konkursi korras tööle:

  • psühholoogi (1,0 ametikohta);
  • logopeedi (1,0 ametikohta);
  • 2 eripedagoogi (kokku 2,0 ametikohta);
  • 2 sotsiaalpedagoogi (kokku 2,0 ametikohta).

Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord".

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 4. septembriks 2019 meiliaadressile koostookeskus@rauge.ee.

Lisainfo: Maie Oppar (tel 513 8321 või koostookeskus@rauge.ee).