« Tagasi

Sänna liivakarjääris maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse küsimine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273374, aadress Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) poolt esitatud Sänna liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. 

Ettevõte taotleb Sänna liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaluba. Sänna liivakarjäär asub Võru maakonnas Rõuge vallas katastriüksustel Rõuge metskond 19 (69701:003:0620) ja Sänna karjäär ( 69701:003: 0150).

Sänna liivakarjääri mäeeraldise pindala on 16,82 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala 20,75 ha. Sänna liivakarjääri mäeeraldise täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 442 tuh m3 ja kaevandatav varu 380 tuh m3. Sänna liivakarjääri mäeeraldise tehnoloogilise liiva aktiivse tarbevaru kogus 552 tuh m3 ja kaevandatav varu 716 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on üldehitus ja teedeehitus. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on tehisveekogu ja metsamaa. Taotletava keskkonnaloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaamet on esitanud uuringuloa taotluse kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Kohalike elanike arvamuse väljaselgitamiseks ootame teie arvamust, küsimusi ja ettepanekuid uuringuloa taotluse kohta hiljemalt 19.02.2021 kl 9.00 e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Keskkonnaameti ametlik teadaanne geoloogilise uuringu loa menetlemise algatamise kohta:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/keskkonnaloa-menetluse-algatamise-teade/2021/1/27/1709168 

 

Uuringuloa materjalid:

Seletuskiri

Graafiline lisa