« Tagasi

Rõuge Vallavolikogu istung 27. augustil 2019

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 27. augustil 2019 kell 14.00 Haanja rahvamajas.

Päevakorra projekt:
1. Rõuge valla 2019–2035+ arengukava ja Rõuge valla 2019–2023 eelarvestrateegia esimene lugemine
Ettekandjad arendusosakonna juhataja Aira Udras ja finantsosakonna juhataja Palmi Mägi

2. Rõuge valla 2019–2035+ arengukava eelnõu ja Rõuge valla 2019–2023 eelarvestrateegia eelnõu avalikustamine
Ettekandja arendusosakonna juhataja Aira Udras

3. Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korra muutmine
Ettekandja ettevõtlus- ja projektispetsialist Anneli Piigli, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

4. Projekti "Rõuge valla kogukondade võimestamine" omaosaluse garanteerimine
Ettekandja arendusosakonna juhataja Aira Udras

5. Projektis „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal" osalemine
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja kt Maire Grosmann, kaasettekandja SA Võrumaa Arenduskeskuse heaolu arendusnõunik Kadri Kangro

6. Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 otsuse nr 1-3/36 „Rõuge valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" muutmine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

7. Rõuge Vallavolikogu 27.10.2004 määrusega nr 15 „Rõuge valla üldplaneeringu algatamine ja Rõuge Vallavolikogu 28.03.2001 otsusega nr 7 „Rõuge aleviku üldplaneeringu algatamine" tühistamine" algatatud üldplaneeringu koostamise lõpetamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

8. Rõuge Vallavolikogu 03.05.2006 otsusega nr 19 „Rõuge valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatatud keskkonnamõju strateegilise hindamine lõpetamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

9. Misso Sotsiaalkeskuse struktuuri kinnitamine
Ettekandja vallavanem Mailis Koger

10. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

11. Seisukohtade ärakuulamine Rõuge Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste optimaalse struktuuri kujundamise analüüsi osas
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

12. Pöördumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole lairiba interneti baasvõrgu arendamiseks
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

13. Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER kaasfinantseerimine aastatel 2020–2023
Ettekandja kompetentsikeskuse juhataja Britt Vahter, kaasettekandja Tiit Toots

14. Vallavanema info

15. Volikogu esimehe info


Volikogu määruste ja otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:
https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297