« Tagasi

Rõuge vallavalitsuse töökorraldus alates 17. novembrist 2020

Seoses taas levima hakanud koroonaviirusega palub Rõuge vallavalitsus kõigil kodanikel enne vallamajja või teenuskeskusesse pöördumist võtta vajaliku ametnikuga kontakti telefoni või e-posti teel. Selliselt saate nõu küsida ka ilma otsese füüsilise kontaktita või leppida kokku kohtumise vajaduse. Sellega kaitseme meie kõigi tervist, hajutame samaaegselt majas ja kabinettides viibivate inimeste hulka ning ühtlasi kindlustame, et vajalik ametnik on soovitud ajal kättesaadav.

Vallamajja või teenuskeskusesse sisenedes tuleb kanda maski ja desinfitseerida käed, kõik selleks vajalik on vallamajas ja teenuskeskustes olemas.

Tuletame ka meelde, et dokumente saab jätta kõigi teenuskeskuste ja vallamaja juures olevatesse kirjakastidesse, nende üleandmiseks pole majja sisenemine vajalik.

Rõuge vallamaja ja teenuskeskused on avatud järgmistel aegadel:

 • E−N kell 8−17, lõuna kell 12−12.30
 • R kell 8−14.

Rõuge valla esmased ja olulisemad kontaktid on järgmised:

Valla kantselei – 785 9312, vald@rauge.ee

Osakondade juhatajad:

 • Arendusosakonna juhataja Aira Udras – 5388 4943, arendusjuhataja@rauge.ee
 • Finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik – 785 9352, fin@rauge.ee
 • Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva – 514 8615, haridusjuhataja@rauge.ee
 • Majandusosakonna juhataja Jane Liiv – 5328 4004, majandus@rauge.ee
 • Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu – 5377 5659, sotsiaaljuhataja@rauge.ee
 • Vallasekretär Eve Mändmaa – 785 9233, vallasekretar@rauge.ee
 • Vallavaitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik – 501 9394, rein@rauge.ee

Sotsiaaltöö spetsialistid:

 • Haanja piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Maie Kalnapenkis – 523 7065, haanjasotsiaal@rauge.ee
 • Misso piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Marika Heinvee – 5340 3744, missosotsiaal@rauge.ee
 • Mõniste piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Kairit Kasuk – 5307 3260, monistesotsiaal@rauge.ee
 • Varstu piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Signe Arumäe – 5334 1640, varstusotsiaal@rauge.ee
 • Sotsiaaltöö spetsialist Maire Grosmann – 5330 0153, raugesotsiaal@rauge.ee
 • Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu – 5377 5659, sotsiaaljuhataja@rauge.ee

Haldusspetsialistid:

 • Haanja ja Misso piirkonna haldusspetsialist Jüri Kukk − 5301 7901, haanjahaldus@rauge.ee
 • Mõniste ja Varstu piirkonna haldusspetsialist Martin Hütsi − 529 5247, monistehaldus@rauge.ee
 • Rõuge piirkonna haldusspetsialist Olev Mõttus − 505 3143, raugehaldus@rauge.ee

Vajadusel võtke ühendust meie teiste spetsialistidega: rauge.ee/kontaktid.