« Tagasi

Rõuge vallavalitsus ootab oma meeskonda maaspetsialisti

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  maaspetsialisti ametikohale.

Maaspetsialisti ülesanneteks on

 • maakorraldusalase tegevuse korraldamine Rõuge vallas;
 • vallale kuuluva kinnisvara võõrandamise, omandamise ning kasutusse andmise korraldamine ning sõlmitud lepingute täitmise tähtaja jälgimine;
 • sundvalduse seadmise, sundvõõrandamise, kasutusõiguse ja hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute korraldamine;
 • maamaksuseadusest tulenevate ülesannete täitmine;
 • maareformi läbiviimisega seotud ülesannete täitmine jm.

Nõudmised kandidaadile:                  

 • keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel);
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel, soovitavalt vene keele oskus kesktasemel;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires,  kohuse- ja vastutustunne, väga hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb töökogemus avaliku teenistuse maakorralduse valdkonnas (riigiasutus või kohalik omavalitsus)

Asutus pakub

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva:
 • reedeti kell 14 lõppevat tööpäeva.

Töökoha asukoht: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond

Teenistusse asumise aeg: oktoober 2022

Kandideerimiseks palume esitada CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 03.10.2022 Rõuge Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@rougevald.ee.

Kontaktisik: personali- ja andmekaitsespetsialist Eve Turvas, tel 5385 1536