« Tagasi

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Rõuge Põhikooli direktori ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Rõuge Põhikooli direktori ametikohale.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
  • teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest.

Ootame sinult:

  • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi pädevusmudelist;
  • otsustusvõimelisust, vastutustunnet, korrektsust, täpsust;
  • väga head meeskonnatöö oskust ja avatud suhtlemist, analüüsi- ja planeerimisoskust;
  • eesti keele valdamist vähemalt C1-tasemel;
  • ühe võõrkeele oskust vähemalt suhtlustasandil;
  • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ning essee teemal "Minu 7 aasta visioon Rõuge Põhikoolis" hiljemalt 06.12.2020 Rõuge Vallavalitsusele aadressile vald@rauge.ee.

Tööle asumise aeg kokkuleppeline.

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva, tel 514 8615.