« Tagasi

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Misso kooli direktori ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Misso kooli direktori ametikohale

Misso kooli direktori ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldise arengu tagamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
  • väga head teadmised haridusvaldkonnast ja lastega töötamise kogemus.

Kandidaadilt ootame:

  • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi pädevusmudelist;
  • otsustusvõimelisust, vastutustunnet, korrektsust, täpsust;
  • koostöövõimet ja avatud suhtlemist, analüüsi- ja planeerimisoskust;
  • eesti keele valdamist vähemalt C1-tasemel;
  • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Ametikoha koormus on 0,5 kohta

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja nägemus oma tööst Misso kooli juhina ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 21.06.2020  Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Tööle asumise aeg: august 2020

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva (tel 5804 6564)

Misso kooli info: www.misso.edu.ee/kool/