« Tagasi

Rõuge valla elanike kampaania 2022 – uutele elanikele ja nende kutsujatele

Rõuge vallavalitsus kuulutab 10. novembrist 31. detsembrini 2022 välja elanike kampaania, et korrastada registriandmeid ning tuua Rõuge valda uusi elanikke. Kutsume kõiki meie vallas elavaid, kuid veel registreerimata inimesi end meile sisse kirjutama! Seda võib teha ka siis, kui jagate end mitme elukoha vahel ning veedate olulise osa ajast meie vallas.

Kampaania on suunatud kõigile uutele elanikele, aga ka neile Rõuge valla elanikele, kelle soovitusel uued elanikud end sisse kirjutavad.

Võida tänukingitusi!

2023 on sauna-aasta. Kõik 2022. aasta uued elanikud ning kampaaniaperioodil uute elanike soovitajad osalevad Capra OÜ välisahjuga kümblustünni Delux 200 ja muude tänukingituste loosis.

Kampaania tingimused:

Rõuge valla 2022. aasta elanike kampaanias osalevad:

 • kõik 2022. aasta jooksul Rõuge valda sisse kirjutatud inimesed, kes on 1. jaanuaril 2023 rahvastikuregistri andmetel Rõuge valla elanikud;
 • kõik need vallaelanikud, kes on kampaaniaperioodi jooksul (10.11.–31.12. 2022) kutsunud Rõuge valda uusi elanikke ehk kelle soovituse peale on inimesed end Rõuge valda sisse kirjutanud (ning on 1. jaanuaril 2023 rahvastikuregistri andmetel Rõuge valla elanikud). Soovitaja annab endast teada vastava vormi kaudu. Iga sisse kirjutatud inimene annab soovitajale kampaanias ühe hääle. Soovitaja on nii uue elaniku sissekirjutamise ajal kui 1. jaanuaril 2023 Rõuge valla elanik.

Rõuge valla 2022. aasta elanike kampaanias ei osale:

 • kampaaniaperioodi jooksul (10.11.–31.12.2022) Rõuge vallast välja ja siis taas sisse kirjutatud elanikud;
 • enne 10. novembrit 2022 sisse kirjutatud inimeste soovitajad;
 • enam kui üks soovitaja iga sissekirjutaja kohta;
 • Rõuge vallavalitsuse töötajad ja ametnikud ning nende pereliikmed.

Kuidas osaleda auhindade loosis?

Kõik uued elanikud osalevad loosis automaatselt ega pea selleks eraldi midagi tegema.

Soovitajad saavad end kirja panna vormis hiljemalt 31. detsembril 2022.

Iga elanik on meie vallale oluline:

Kutsume kõiki meie vallas elavaid, kuid veel registreerimata inimesi end meile sisse kirjutama! Seda võib teha ka siis, kui jagate end mitme elukoha vahel ning veedate olulise osa ajast meie vallas.

 • Tähistame iga lapse sündi isikliku tervitusega ja kuulutame seda kogu maailmale roosa või sinise „munaga" Pesapuu vaatetorni tipus.
 • Oma kodukandi heaks saab iga elanik otsustada kaasava eelarve hääletusel.
 • Hoolitseme selle eest, et talvel oleks tee lahti lükatud iga majapidamiseni.
 • Pakume heal tasemel sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi.
 • Toetame oma vabaühendusi ja ettevõtteid, hajaasustuses elavaid inimesi ja spetsialiste erinevate avatud taotlusvoorude kaudu.
 • Igas meie valla piirkonnas toimuvad kultuurisündmused, elanikele on avatud mitmekesised võimalused huvitegevuseks.
 • Peame oma väärikas eas elanikke nende tähtpäevadel meeles.

Muist raha meie valla arendamiseks ja kõigiks loetletud tegevusteks tuleb küll erinevatest toetusfondidest, kuid kõige suurema osa valla eelarvest määrab meie elanike arv ja nende maksutulu. 

Registreeri end Rõuge valla elanikuks enne 31.detsembrit, siis jõuab sinu maksuraha valla eelarvesse juba 2023. aastal!

Kuidas end meie valla elanikuks registreerida?

 • Rahvastikuregister.ee – logi sisse ID-kaardi või Mobiil-IDga ning esita elukohateate avaldus.
 • E-posti teel – saada digitaalselt allkirjastatud ja täidetud elukohateate avaldus e-aadressile vald@rauge.ee, elukohateate avalduse kohta saad rohkem lugeda SIIT
 • Posti teel – prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201, Rõuge vald.
 • Täida elukohateate avaldus Rõuge vallamajas kantseleispetsialisti juures kohapeal. 

Miks peaks end Rõuge valda sisse kirjutama?

Ilmselt ei mõtle kõik tööl käivad inimesed just iga päev sellele, kuidas nende maksud omavalitsuse eelarvet toetavad või mil moel need meie elukeskkonnas kajastuvad. Küll aga oleks igaühel lausa kohustuslik endale teadvustada, et vallas elades ja siinseid avalikke teenuseid tarbides on täiesti loomulik, et olete meie valda ametlikult sisse kirjutatud – ainult nii laekub osa teie tulumaksust Rõuge valla eelarvesse.

Jooksva aasta tulumaksud laekuvad vastavalt 1. jaanuari elanike nimekirjale, seega palume kõiki Rõuge vallas elavaid inimesi: kui te ei ole veel Rõuge valla ametlik elanik, siis tehke vallale jõulukink ning kirjutage end meie valda sisse! Lisaks sellele, et meil kõigil on siin koos tore elada ja iga inimene kujundab oma tegemistega siinset elukeskkonda, tõuseb igast valda sisse kirjutatud inimesest ka väga otsest rahalist tulu valla eelarvesse.

Sellele, kuidas kodanike maksuraha kasutatakse, aitab heita valgust valla eelarve. Targalt ja läbimõeldult koostatud eelarve on omavalitsuse eduka toimimise alus, mille mõju tunneb iga siinne elanik. Hea kooliharidus ja tasuta huviharidus, lumest lahti lükatud kodutee, mõnel eluperioodil eriliselt vajalikuks osutuvad sotsiaalteenused, hüvitis mujal huvikoolis käivale lapsele – need on vaid üksikud näited sellest, milleks vald oma eelarve kaudu meie elanike arvust sõltuvat tulu kasutab.

Kuidas moodustub valla eelarve ja millest see koosneb?

Rõuge valla 2022. aasta eelarve tuludeks on planeeritud 9 192 684,00 eurot.

Suurema osa valla tulust moodustavadki maksutulud, lõviosa neist omakorda üksikisiku tulumaks. Praegu kehtiva seaduse järgi laekub kohalikule omavalitsuse üksusele 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Rõuge valla eelarvest moodustavad maksutulud 2022. aastal kokku 55,6%,  sh 52%  tulumaks ja 3,6% maamaks. Sellele järgnevad teise suurema tulugrupina saadud toetused – nii riigieelarvest tasandus-ja toetusfond kui näiteks projektide läbiviimises rahastajatelt saadud toetused (2022. aastal kokku 30,7%). Lisaks on vallal võimalus teenida erinevate teenuste ja varade müügist ning vallale kuuluvate pindade välja rentimisest (sel aastal 12,8%). Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,9%.

 

Nagu näete, moodustab tervelt pool sellest "pirukast" just teie, meie valla kodanike, panus. Oleme selle eest väga tänulikud!

Loomulikult ei laeku kogu meie elanike tulumaks otse valla eelarvesse, vaid ainult osa sellest. Näiteks 1100-eurose brutopalgaga inimese tulumaksust laekub valla eelarvesse 8,9% ehk ligi 100 eurot kuus, 2200-eurose palgaga inimeselt peaaegu 200 eurot kuus. Maksutulu ei laeku tulumaksu mitte maksvate elanikkonna gruppidelt nagu lapsed, mittetöötavad pensionärid ja töötud.

See ei tähenda, et tulumaksu mitte maksva või madalama palgaga inimeste sissekirjutus oleks valla eelarve mõistes tähtsusetu – sugugi mitte, meile on oluline kogu pere! Lisaks tulumaksule toob iga valda sisse kirjutatud elanik valla kassasse riigilt n-ö pearaha. Viimane kuulub eelarves toetuste alajaotusesse ja seda on 2022. aastal kokku 2,7 miljonit eurot ehk ligikaudu 29% valla kogueelarvest.

Mida vald minu rahaga teeb?

Valla eelarve kulude poolel on juba rohkem alajaotusi: üldised valitsussektori teenused, avalik kord ja julgeolek, majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, tervishoid, haridus, sotsiaalne kaitse ning vaba aeg, kultuur ja religioon.

Suurim osa valla kuludest läheb meie tuleviku väetiseks – haridus moodustab 49,2% valla eelarve kuludest. Arusaadavalt suure osa ehk ligi viiendiku (18,3%) paigutame meie elanikkonna sotsiaalsesse kaitsesse. 12,5 protsendiga on eelarves esindatud veel vaba aeg, kultuur ja religioon, muude valdkondade osakaalu valla eelarvest näete järgmiselt jooniselt:

 

Iga inimene loeb! Kirjuta end veel sel aastal Rõuge valda sisse ja kui oled seda juba teinud, siis küsi naabrilt, kas tema on juba Rõuge valla ametlik elanik!