« Tagasi

Roheleppe mõju puidu- ja mööblitööstusele – seminar valdkonna ettevõtjatele

Reedel, 8. oktoobril toimub TSENTRIS hübriidseminar „Roheleppe mõju puidu- ja mööblitööstusele"

Aeg: 13.30–17.00

Osalevad oma ala eksperdid:

  • Henrik Välja, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 
  • Kaspar Põder, Single Earth 
  • Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esindus 
  • Marku Lamp, Keskkonnaministeerium 
  • Siim Kuresoo, Eestimaa Looduse Fond 
  • Sanna Kontinen, UPM Plywood, Soome ettevõtja

Seminari moderaator on ERR ajakirjanik Mirjam Mõttus.

Euroopa on seadnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Selle aasta juulis võttis Euroopa Komisjon vastu ettepanekute paketi, mille eesmärk on saavutada 1990. aastaga võrreldes 55%line kasvuhoonegaaside vähenemine 2030. aastaks.  

Kliimapaketi ettepanekud mõjutavad oluliselt ka puidu- ja metsandussektorit. Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi peaks EL seadma eesmärgiks saavutada 2035. aastaks maakasutus-, metsandus- ja põllumajandussektoris kliimaneutraalsuse. ELi metsastrateegia eesmärk on parandada ELi metsade kvaliteeti, kvantiteeti ja vastupanuvõimet. Sellega toetatakse metsamajandajaid ja metsapõhist biomajandust ning hoitakse samal ajal metsa ülestöötamine ja biomassi kasutamine kestlikul tasemel ja säilitatakse elurikkust. Samuti esitatakse selles kava kolme miljardi puu istutamiseks Euroopas aastaks 2030.

Seminar toimub kohapeal lõunaseminari formaadis, kus pakume vestluse kõrvale ümarlaudades buffet-lõunat. Seminari on võimalik jälgida veebiülekandena, mille link saadetakse teile pärast registreerimist. 

NB! Kohtade arv TSENTRIS on piiratud, seega palume Teil kindlasti oma osalus esimesel võimalusel kinnitada SIIN. Broneerimine läheb lukku 5. oktoobril.

Ürituse täpsem info on leitav TSENTRI kodulehel: https://tsenter.ee/sundmused/roheleppe-moju-puidu-ja-mooblitoostusele/

Korraldajad:

SA Võrumaa Arenduskeskus, Europe Direct Lõuna-Eesti Võru, Võrumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Soome Suursaatkond Eestis