« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlused Handimiku ja Mäe-Lüütsepä külas

Rõuge Vallavalitsus teatab kahest avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama (päikesepark) rajamiseks. Päikeseelektrijaamad kavandatakse Rõuge vallas Handimiku külas Tammsaare maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0137, kinnistu registriosa number 9293350) ja Mäe-Lüütsepä külas Soepõllu maaüksusele (katastritunnus 18101:001:0409, kinnistu registriosa number 65641).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 09.–23. septembrini 2022 Rõuge valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rougevald.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 23.09.2022. Asja arutamine avalikul istungil toimub 26.09.2022 kell 15.00 Rõuge Vallavalitsuses (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Rõuge valla veebilehel. Täiendav info ja küsimused: planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants (krislyn.prants@rougevald.ee, 525 3907).

Laadi siit alla menetlustega seotud dokumendid:

Tammsaare PEJ projekteerimistingimuste andmine (korralduse eelnõu)

Tammsaare PEJ asendiplaan

Soepõllu PEJ projekteerimistingimuste andmine (korralduse eelnõu)

Soepõllu PEJ asukohaskeem