« Tagasi

Konkurss hankespetsialisti ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi hankespetsialisti ametikohale.

Hankespetsialisti põhiülesanneteks on iga-aastase hankeplaani koostamine, hangete koostamise ettevalmistamine ja läbiviimine ning hangete läbiviimise õiguspärasuse ja ajakohasuse tagamine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:           

 • kõrgharidus, soovitavalt juriidiline või majandusalane;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • põhjalikud teadmised Rõuge valla ja riigihankeid reguleerivatest õigusaktidest, kohaliku omavalitsuse korraldusest ning oskus neid oma töös rakendada;
 • teadmised dokumentide vorminõuetest ning suutlikkus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia hankemenetlusega seotud toiminguid;
 • teksti-, tabeltöötlus- ja andmebaasi programmide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus).

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • töökohta maalilises Rõuges;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppeliselt

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26.09.2019  Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv, tel 5328 4004