« Tagasi

Eriolukorra juhi otsusega lubati piiriülene tööränne Eesti ja Läti vahel

Eriolukorra juhi otsusega on lubatud piiriülese töörändluse erisus riigipiiriga vahetult piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste vahel, mille alla kuulub ka Rõuge vald. Läti piiriäärseteks aladeks on Salatsi, Aloja, Mazsalaca, Ruhja, Naukšēni, Valka, Hopa või Alūksne piirkond.

Kui teie ettevõttes töötab inimesi nimetatud paikadest, on teil nüüd võimalus esitada Politsei- ja Piirivalveametile eritaotlus.

Taotlus tuleb esitada e-aadressile lii.mahlberg@politsei.ee, taotluse menetlemine võtab aega ligikaudu 24 tundi.

Eritaotluse võib esitada vabas vormis, kuid selles peab esitama järgmised andmed:

  • ettevõtte nimi,
  • tegutsemise asukoht,
  •  riiki lubamist vajava töötaja nimi,
  •  töötaja sünniaeg,
  •  töötaja elukoht,
  • aadress, kus töötaja Eestis elama hakkab (juhul, kui ta ei liigu iga päev),
  • põhjendus, miks ei ole võimalik hakkama saada ilma selle konkreetse töötajata,
  • kuidas ettevõte ise tagab võimaliku viiruse leviku tõkestamise.

NB! Märkige ühte taotlusesse kõik ühe ettevõttega seotud isikud

Liikumine on võimalik ainult Valga või Murati piiripunktide kaudu. Muudel teedel on piiriületus suletud.

NB! Piiril hinnatakse välismaalase terviseseisundit visuaalselt ning mistahes haiguse tunnustega inimesi Eestisse ei lubata. 

Teistes omavalitsustes registreeritud ettevõtted peavad töörändluseks samuti täitma eritaotluse ning sel juhul on töötajatel võimalus kodus käia kord nädalas (nt reedel koju ja esmaspäeval tööle).

Akt leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/318032020006.

 

PS. Valminud on veebiportaal, mis aitab kaasa võimalike abimeetmete ja lahenduste väljatöötamisele ettevõtjate heaks.

Aadressil https://kriisiabikeskus.ee/ on teil võimalus anda infot ettevõtte olukorra kohta, et aidata kaardistada ettevõtjate hetkeolukorda. Küsimustiku tulemused edastatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, kus kogutud teave võetakse arvesse abipaketi kokkupanemisel. Esimene vahekokkuvõte esitatakse juba 25. märtsiks. Rohkem infot saate siit.

Mida rohkem tagasisidet, seda täpsemalt on näha ettevõtjate olukord!