« Tagasi

Energiakulude hüvitamise taotlusi hakatakse vastu võtma 17. jaanuarist 2022

Rõuge Vallavalitsuse sotsiaalosakond alustab 17.01.2022 kodanike nõustamist ja energiahindade tõusu leevendamise energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmist. Toetuse taotlejal tuleb esitada energiaarved ning vajadusel võib omavalitsus paluda juurde lisaandmeid, näiteks tõendeid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta ning pangakontode väljavõtteid perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Arvesse võetakse kogu sissetulek: palk, pension, dividendid, väljamaksed pensionifondist, samuti toetused..

Kõik suhtelises vaesuses perekonnad ei pruugi siiski erinevatel põhjustel toetust saada – nt inimesed ei kasuta kaugkütet, mõnes piirkonnas pole kaugkütte hindades kiiret kasvu toimumas, ca 45%-l elektritarbijatest on fikseeritud hinnaga elektrienergia pakett vms.

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kaks eraldi meedet:

1. Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele. Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele - see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena ning selles osas kohalik omavalitsus mingeid lisameetmeid enam täiendavalt ei rakenda. Hüvitis kajastub elektriarvetel oktoobrist märtsikuuni võrguteenuse poole väiksema maksumusena ning siin rohkem

2. Elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine vähemkindlustatud leibkondadele. Vähemkindlustatud peredele kompenseeritakse elektri-, gaasi- ja küttearvete osalisel tasumisel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

OLULINE! Kompenseeritakse 80% hinnatõusu osast, mitte kogu arvest.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel 7,8 s/kWh.

Hüvitist makstakse 2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta märtsini, s.o 7 kuu jooksul tarbitud energia eest. Energiakulude hüvitamise toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt 4 kuud. Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

OLULINE! Laekunud taotluste põhjal kontrollitakse taotleja vastavust tingimustele, arvutatakse välja toetuse suurus ning tehakse toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus 35 tööpäeva jooksul alates taotlejalt kõigi vajalike dokumentide saamisest.

Vallavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul alates positiivse otsuse tegemisest. Seega tuleb inimestel varuda kannatlikkust, sest ka meie jaoks on kogu meede uus.

Rõuge Vallavalitsuse sotsiaalosakonna soovitus:

Soovitame on taotluse koostada mitme kuu peale kokku, siis on vaja vähem taotlusi täita ja esitada. Kui kuulute toetuse saamiseks nõutud sihtgruppi (suhtelises vaesuses), siis mitme kuu peale kokku taotluse esitamine ei vähenda teie toetust. Samas tuleb arvestada sellega, et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta. Septembrikuiste arvete kompenseerimist saab seega taotleda hiljemalt veebruaris.

Algatuseks saab ise ka kulude kalkulaatorit kasutades jõuda teadmiseni, kas energiakulude meede rakendub leibkonnale või üksikisikule. Noorem generatsioon saab siin võimaluse appi tulla meie kuldliiga liikmetele, et aidata arvutusi läbi teha, kui selleks tekib vajadus. Siin asub toetuste saamise arvutamise abistav kalkulaator.

Nõustamise ja taotluste vastuvõtu korraldus Rõuge vallas

Rõuge vallas nõustavad ja tegelevad energiakulude toetuste teemadega sotsiaaltöö spetsialistid Egle Veinberg ja Signe Arumäe. Telefoninõustamist pakub lisaks Triinu Õispuu (+372 5377 5659).

Samuti saab taotlusi edastada alates 17. jaanuarist meiliaadressile energiatoetus@rauge.ee meetme lõpuni, st kuni 31.05.2022.

Vallaelanike nõustamine ja vastuvõtt toimub ainult eelneva registreerimisega järgmiselt:

Egle Veinberg − sotsiaaltöö spetsialist
Kontakt: + 372 5307 3260; monistesotsiaal@rauge.ee

E 17.01 Vastuvõttu ei toimu, telefoninõustamine kell 9−12
T 18.01 Rõuge vallamajas kell 9−12 ja 13−16
K 19.01 Mõniste teenuskeskuses kell 13−16
N 20.01 Misso teenuskeskuses kell 9−12 ja 13−16
R 21.01 Vastuvõttu ei toimu, telefoninõustamine kell 12−13.30

Signe Arumäe − sotsiaaltöö spetsialist
Kontakt: +372 5334 1640; varstusotsiaal@rauge.ee

E 17.01 Varstu teenuskeskuses kell 9−12
T 18.01 Rõuge vallamajas kell 9 −12 ja 13−16
K 19.01 Vastuvõttu ei toimu, telefoninõustamine kell 9−12
N 20.01 Haanja rahvamajas kell 9−12; Ruusmäe rahvamajas kell 13−16
R 21.01 Vastuvõttu ei toimu, telefoninõustamine kell 12−13.30

Toetuse arvutusi abistav KALKULAATOR

Laadi siit alla TAOTLUSVORM

Vabariigi valitsuse määrus Riigi Teatajas.