« Tagasi

Elektriühenduse taastamine – info Elektrilevilt 31. oktoobril 2019

Edastame taas uudiseid Elektrilevilt:

Töö elektriliinide riketega jätkub, kahjuks on ka meie vallas jätkuvalt majapidamisi, kus pole elektrit.

Rõuge Vallavalitsus palub, et valda antaks teada majapidamistest ja inimestest, kelle juures pole elektriühendus seni tagasi ning inimesed vajavad abi (kontaktid allpool).

Elektrilevi vajab inimeste abi täpsete liinikatkestuste asukohtade väljaselgitamisel: kui teate mõne liinile langenud puu asukohta või katkisi liine, siis andke sellest kindlasti teada kas Rõuge valla majandusosakonna juhataja Jane Liivale (tel 5328 4004) või otse Elektrilevi infomeilile info@elektrilevi.ee.

NB! Meili teel teadet edastades pange selle teemaks lühidalt ja selgelt RIKKETADE ning kirja sisusse katkestuse või katkise liini täpne asukoht või asukoha kirjeldus ning oma kontaktandmed juhuks, kui saadetud andmeid on tarvis täpsustada.

On tuvastanud juhuseid, kus katkestus ei kajastu Elektrilevi katkestuste kaardil, seega on praegu eriliselt oluline anda info teadaolevate katkiste liinide ja elektriühenduseta tarbijate kohta n-ö „käsitsi".

Meie valla eri piirkondade haldusspetsialistide ja sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid on järgmised:

Haanja ja Misso piirkonnad:

Haldusspetsialist Jüri Kukk – 5301 7901

Haanja piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Maie Kalnapenkis – 523 7065

Misso piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Marika Heinvee – 5340 3744

Mõniste ja Varstu piirkonnad:

Haldusspetsialist Martin Hütsi – 529 5247

Mõniste piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Egle Veinberg – 5307 3260

Varstu piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Signe Arumäe – 5334 1640

Rõuge piirkond:

Haldusspetsialist Olev Mõttus – 505 3143

Sotsiaaltöö spetsialist Maire Grosmann – 5330 0153

Vajadusel võtta ühendust teiste spetsialistidega: https://rouge.kovtp.ee/kontaktid

 

Infot katkestuste likvideerimise edenemise kohta saab Elektrilevi katkestuste kaardilt: https://www.elektrilevi.ee/katkestuste-kaart