« Tagasi

Arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia ettepanekute avalik arutelu toimub 17. novembril vallamajas

Eelmise aasta oktoobris kinnitati Rõuge valla arengukava 2019–2035 ja eelarvestrateegia 2019–2023. Sel aastal vaadatakse üle arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia ning vajadusel viiakse sisse muudatused.

Rõuge valla 2019–2035+ arengukava tegevuste ja investeeringute kava 2020–2024 ja Rõuge valla eelarvestrateegia 2020–2024 eelnõuga saab tutvuda valla kodulehel https://rouge.kovtp.ee/avalikustamine.

Dokumentide muutmiseks ai ettepanekuid esitada kuni 12. novembrini. Laekunud ettepanekuid arutatakse avalikul arutelul, mis toimub teisipäeval, 17. novembril kell 17.00 Rõuge vallamajas.