Võrumaa Rajaleidja keskus kutsub avatud uste päevadele.

Võrumaa Rajaleidja keskus ootab kõiki avatud uste päevadele 25. ja 26. septembril kell 11.00-17.00. aadressil Kooli 6, Võru (Kagukeskuse 3. korrusel).

Võrumaa Rajaleidja keskus kuulub SA Innove juhitavasse üleriigilisse võrgustikku. Tarkusepäeval, 1. septembril, alustasid Rajaleidja keskused tööd kõigis maakondades üle kogu Eesti. Keskused pakuvad karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Need hõlmavad endas eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist ja karjäärialast nõustamist ning karjääriinfo vahendamist.

Võrumaa Rajaleidja keskuse teenused on suunatud kuni 26-aastaste laste ja noorte abistamiseks nende haridus- ja tööelus. Sagedasemad põhjused, millega keskusesse pöördutakse, on lapse õpiraskused koolis, käitumis- ja suhtlemisprobleemid, samuti emotsionaalsed probleemid (sh hirmud, meeleoluprobleemid). Vajadusel tehakse koostööd teiste last aitavate spetsialistidega.

Karjääriteenuste osas on prioriteetseteks sihtgruppideks põhikooli III kooliastme, gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilased ning varakult haridussüsteemist lahkunud 18–26-aastased mitteõppivad noored. Karjäärispetsialistid abistavad ja toetavad inimesi kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel. Karjäärinõustamise läbi suudab noor paremini analüüsida ennast ja oma võimalusi, planeerida ja ellu viia oma tulevikuga seotud otsuseid.

Lisaks nõustamistele korraldab Rajaleidja keskus ka teavitusüritusi ja praktilisi töötube valdkonnaga seotud teemadel. Keskusesse on oodatud nii noored ise, nende vanemad kui õpetajad ja teised, kelle töö on seotud lastega. Rajaleidja keskusesse võib pöörduda ka lihtsalt info küsimiseks. Samuti ei pea keskusesse pöörduja tingimata teadma, missuguse spetsialisti abi ta vajab. On üsna tavaline, et inimese probleemil on mitmeid tahke ja selle lahendamine eeldab erineva taustaga spetsialistide koostööd. Oluline on, et last või noort ümbritsevad inimesed oleksid võimalikult teadlikud enda rollist ja võimalustest nende toetamisel ja suunamisel.

Võrumaa Rajaleidja keskus asub Võrus Kagukeskuse kolmandal korrusel. Kuigi keskus on avatud tööpäeviti kell 8.30-17.00, püüame nõustamisaegade pakkumisel olla paindlikud ning leida kõigile sobiva aja. Täpsemad kontaktandmed leiab keskuse kodulehelt http://rajaleidja.ee/vorumaa .

Võrumaa Rajaleidja keskuses pakutavad nõustamisteenused on abivajajatele tasuta.

 

Kohtumiseni Võrumaa Rajaleidja keskuses!

 

Lisainfo:

Mirjam Kolpakov

Infotöötaja

Võrumaa Rajaleidja keskus

Kooli 6, Võru 65606

5886 0716

vorumaa@rajaleidja.ee

www.rajaleidja.ee/vorumaa