Volikogu järgmine istung on 29. märtsil 2017

Rõuge Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval,
29. märtsil 2017. a kell 16.00 vallamajas

Päevakorra projekt:

1. Mäe-Pundi katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik

2. Kuremäe katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik

3. Riigi omandisse taotletavatele maatükkidele sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik

4. Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandja sotsiaalnõunik Maire Grosmann

5. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise korra muutmine
Ettekandja sotsiaalnõunik Maire Grosmann

6. Rõuge valla eelarvest eraldatavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine
Ettekandja sotsiaalnõunik Maire Grosmann

7. Haanja mnt 12 tenniseväljakuteks planeeritud maa tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

8. Rõuge Ööbikuorus muinastalu ala tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

9. Rõuge koolimaa katastriüksusel Rõuge jääplatsi aluse maa tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

10. Rõuge valla omandis olevale Nursi mnt 5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

11. Ristemäe koolimaa kinnistu kasvava metsa raieõiguse võõrandamine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

12. Kuklasõ külas Valla kinnistu kasvava metsa raieõiguse võõrandamine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

13. Vallavanema info

14. Volikogu esimehe info