Volikogu arengukomisjoni koosolek 23.08.2017

Volikogu arengukomisjon toimub kolmapäeval, 23. augustil kell 16.00 vallamajas.

Päevakord:
1. Rõuge valla põhimääruse I lugemine

2. Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu

muutmine

3.    Hoonestusõiguse seadmiseks välja kuulutatud pakkumise tulemuste kinnitamine

4. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus

5. Nõusoleku andmine garantiikirja väljastamiseks  (Misso valla osalemine toetusskeemis "Noored Setomaale")

6. Avalike teenuste osutamise delegeerimine otsustuskorras mittetulundusühingule Sänna Kultuurimõis

7. Ettevõtlustoetuse ülevaatamine