Rõuge Vallavalitsuse 07.11.2018 korraldusega nr 2-3/404 väljastati lähteseisukohad Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks. ...

Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad

  Rõuge Vallavalitsuse 07.11.2018 korraldusega nr 2-3/404 väljastati lähteseisukohad Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks. ...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 12.11.‒19.11.2018   Esmaspäev, 12. november Avalikud väljapanekud: Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5....

NÄDALAINFO 12.11-19.11.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 12.11.‒19.11.2018   Esmaspäev, 12. november Avalikud väljapanekud: Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5....

Rõuge valla arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 14. novembril kell 15.00.  Päevakord 1. SA Haanjamaa Sport asutamine - ettekandja Mailis Koger 2. Tehnika...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 14.11.2018 Rõuge vallamajas

Rõuge valla arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 14. novembril kell 15.00.  Päevakord 1. SA Haanjamaa Sport asutamine - ettekandja Mailis Koger 2. Tehnika...

Pressiteade 9.11.2018   Mõisaaegsest sepikojast on saanud noortekoda   Täna, 9. novembril kell 18 avatakse Ruusmäe külas Ruusmäe noortekoda. Aastaid küla...

Mõisaaegsest sepikojast on saanud noortekoda

Pressiteade 9.11.2018   Mõisaaegsest sepikojast on saanud noortekoda   Täna, 9. novembril kell 18 avatakse Ruusmäe külas Ruusmäe noortekoda. Aastaid küla...

  Rõuge Vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke nimetusega "Haanja puhke-spordikeskuse hoone ruumide üürimine ja ruumides pakutavate teenuste (toitlustusteenus, spordiinventari...

Riigihange Haanja puhke-spordikeskuse hoone kasutusse andmiseks

  Rõuge Vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke nimetusega "Haanja puhke-spordikeskuse hoone ruumide üürimine ja ruumides pakutavate teenuste (toitlustusteenus, spordiinventari...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 13. novembril kell 15.00 Rõuge vallamajas Päevakord 1. OÜ Rõuge Kommunaalteenus ja OÜ Misso Haldus ühinemine  Ettekandja Jane Liiv ...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek 13.11.2018 Rõuge vallamajas

Volikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 13. novembril kell 15.00 Rõuge vallamajas Päevakord 1. OÜ Rõuge Kommunaalteenus ja OÜ Misso Haldus ühinemine  Ettekandja Jane Liiv ...

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni  koosolek toimub 14. novembril 2018 kell 17 Mõniste teenuskeskuses Päevakord: 1. Ülevaade perearstide praksiste hetkeolukorrast 2....

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 14.11.2018 Mõniste teenuskeskuses

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni  koosolek toimub 14. novembril 2018 kell 17 Mõniste teenuskeskuses Päevakord: 1. Ülevaade perearstide praksiste hetkeolukorrast 2....

Volikogu kultuurikomisjoni ja külaelukomisjoni ühiskoosolek toimub 13.11.2018 kell 17.00 Rõuge Noorsootöö Keskuses Nursi mnt 5, Rõuge alevikus Päevakord: 1. Rõuge valla tunnustuse...

Volikogu kultuurikomisjoni ja külaelukomisjoni ühiskoosolek 13.11.2018 Rõuge Noorsootöö Keskuses

Volikogu kultuurikomisjoni ja külaelukomisjoni ühiskoosolek toimub 13.11.2018 kell 17.00 Rõuge Noorsootöö Keskuses Nursi mnt 5, Rõuge alevikus Päevakord: 1. Rõuge valla tunnustuse...

Volikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 13. novembril kell 15.00 Misso koolimajas Päevakord: 1. Misso kooli tutvustus ja arutelu 2. Mõniste kooli põhimäärus 3. Rõuge kooli...

Volikogu hariduskomisjoni koosolek 13.11.2018 Misso koolimajas

Volikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 13. novembril kell 15.00 Misso koolimajas Päevakord: 1. Misso kooli tutvustus ja arutelu 2. Mõniste kooli põhimäärus 3. Rõuge kooli...

  Rõuge kool pakub alates detsembrist osaliselt mahedast toorainest valmistatud koolitoitu. Tegu on pilootprojektiga, et selgitada välja mahetoidule üleminekuga kaasnevad väljakutsed...

Rõuge kool katsetab alates detsembrist mahedat koolitoitu

  Rõuge kool pakub alates detsembrist osaliselt mahedast toorainest valmistatud koolitoitu. Tegu on pilootprojektiga, et selgitada välja mahetoidule üleminekuga kaasnevad väljakutsed...

Võru maakonna käsitöömeistrite jõulueelne näitus-müük Toompea lossi vestibüülis tuleb taas! SA Võrumaa Arenduskeskus jätkab juba 17 aastat kestnud traditsiooni ja 3.-5. detsembrini 2018...

Üleskutse käsitöömeistritele: esita oma tooted Toompea jõulueelsele näitus-müügile

Võru maakonna käsitöömeistrite jõulueelne näitus-müük Toompea lossi vestibüülis tuleb taas! SA Võrumaa Arenduskeskus jätkab juba 17 aastat kestnud traditsiooni ja 3.-5. detsembrini 2018...

Nursipalu harjutusväljaku novembrikuu kasutusinfo leiab kaitseväe veebilehelt . Lähtuvalt sellest on kõrge müratasemega harjutuspäevad: 15.11 kell 8–21 (käsitulirelvad,...

Nursipalu harjutusvälja novembrikuu kasutusinfo

Nursipalu harjutusväljaku novembrikuu kasutusinfo leiab kaitseväe veebilehelt . Lähtuvalt sellest on kõrge müratasemega harjutuspäevad: 15.11 kell 8–21 (käsitulirelvad,...

  Teisipäeval, 6. novembril kell 13 avatakse Missos pidulikult uus vabatahtlike päästjate depoo. See on oluline päev nii Misso vabatahtlikele päästjatele, piirkonna inimestele kui ka...

Täna avatakse Missos vabatahtlike päästjate depoohoone

  Teisipäeval, 6. novembril kell 13 avatakse Missos pidulikult uus vabatahtlike päästjate depoo. See on oluline päev nii Misso vabatahtlikele päästjatele, piirkonna inimestele kui ka...

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 8. novembril 2018 kell 15.00 Kuutsi külas Päevakord: 1. Laskepaiga rajamine Kolgamäe karjääri kinnistule   2....

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek 8.11.2018 Kuutsi külas

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 8. novembril 2018 kell 15.00 Kuutsi külas Päevakord: 1. Laskepaiga rajamine Kolgamäe karjääri kinnistule   2....

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 13. novembril kell 15.00 Misso koolimajas Päevakord: 1. Misso Kooli tutvustus ja arutelu 2. Rõuge Põhikooli ja Mõniste Kooli...

Volikogu hariduskomisjoni koosolek 13.11.2018 Misso koolimajas

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 13. novembril kell 15.00 Misso koolimajas Päevakord: 1. Misso Kooli tutvustus ja arutelu 2. Rõuge Põhikooli ja Mõniste Kooli...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 5.11.‒11.11.2018   Esmaspäev, 5. november Kell 18 käsitööring Plaani Lodge's, toolikatte/vaiba heegeldamine trikotaažnöörist, lisainfo tel...

NÄDALAINFO 5.11-11.11.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 5.11.‒11.11.2018   Esmaspäev, 5. november Kell 18 käsitööring Plaani Lodge's, toolikatte/vaiba heegeldamine trikotaažnöörist, lisainfo tel...

SA Võrumaa Arenduskeskus on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 374 lõike 3 alusel koostanud Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ning on korraldamas selle avalikku...

Võru maakonna arengustrateegia avalik väljapanek

SA Võrumaa Arenduskeskus on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 374 lõike 3 alusel koostanud Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ning on korraldamas selle avalikku...

  Haanja suusaklubi kutsub kõiki 3. novembril kell 10 hoogtööpäevale Haanja suusaradadel. Kavas on ettevalmistused kohe-kohe algavaks suusahooajaks: koristame radadele kukkunud...

Talgud Haanja suusaradadel 3. novembril kell 10

  Haanja suusaklubi kutsub kõiki 3. novembril kell 10 hoogtööpäevale Haanja suusaradadel. Kavas on ettevalmistused kohe-kohe algavaks suusahooajaks: koristame radadele kukkunud...

Uus seire: omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust (sh Rõuge vald)...

Rõuge vald jätkab noortegarantii tugisüsteemiga

Uus seire: omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust (sh Rõuge vald)...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 29.10.‒4.11.2018   Esmaspäev, 29. oktoober Kell 17.30 saksa keele õpe algajatele ja edasijõudnutele Rõuge koolimajas, info telefon 5373...

NÄDALAINFO 29.10-4.11.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 29.10.‒4.11.2018   Esmaspäev, 29. oktoober Kell 17.30 saksa keele õpe algajatele ja edasijõudnutele Rõuge koolimajas, info telefon 5373...

  Rõuge valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 01.11.2018 liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni....

Liikluspiirang valla teedel alates 1. novembrist

  Rõuge valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 01.11.2018 liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni....

Keskkonnaamet on Rõuge vallavalitsusele saatnud 22.10.2018 kirja nr 15-2/18/14249-2, millega teavitab AS-i TREV-2 Grupi õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest. Selles on ära toodud TREV-2...

AS TREV-2 Grupi saasteloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet on Rõuge vallavalitsusele saatnud 22.10.2018 kirja nr 15-2/18/14249-2, millega teavitab AS-i TREV-2 Grupi õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest. Selles on ära toodud TREV-2...

  Mõniste ja Varstu piirkonna elanikel on oktoobri lõpus taas võimalus tuua tasuta ära suurjäätmeid. Suurjäätmed on näiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust uksed, kardinapuud,...

Mõniste ja Varstu piirkonnas on 26.10-1.11 ajutised suurjäätmete konteinerid

  Mõniste ja Varstu piirkonna elanikel on oktoobri lõpus taas võimalus tuua tasuta ära suurjäätmeid. Suurjäätmed on näiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust uksed, kardinapuud,...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 22.10.‒28.10.2018   Esmaspäev, 22. oktoober Kell 10 Misso raamatukogus on terve nädal võimalus vaadata Vallo Raudsepa maalinäitust...

NÄDALAINFO 22.10-28.10.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 22.10.‒28.10.2018   Esmaspäev, 22. oktoober Kell 10 Misso raamatukogus on terve nädal võimalus vaadata Vallo Raudsepa maalinäitust...

Liikumine Kodukant on sotsiaalministeeriumi tellimusel hakanud välja töötama ja testima vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandeteenuste juurde kuues Eesti maakonnas, sh Võrumaal. Mudeli...

Tule vabatahtlikuks hoolekandeteenuste juurde!

Liikumine Kodukant on sotsiaalministeeriumi tellimusel hakanud välja töötama ja testima vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandeteenuste juurde kuues Eesti maakonnas, sh Võrumaal. Mudeli...

Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/54 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse (69701:004:0941) detailplaneering. ...

Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek 5.11-5.12.2018

Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/54 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse (69701:004:0941) detailplaneering. ...

  Hanke nimetus: Rõuge lasteaia territooriumi lumekoristustööd Teenuse hange Hanke liik: väikehange Pakkumuste esitamise tähtaeg:  23.10.2018 kell 15.00 ...

Hanketeade: Rõuge lasteaia territooriumi lumekoristus

  Hanke nimetus: Rõuge lasteaia territooriumi lumekoristustööd Teenuse hange Hanke liik: väikehange Pakkumuste esitamise tähtaeg:  23.10.2018 kell 15.00 ...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 15.10.‒21.10.2018   Esmaspäev, 15. oktoober Kell 10 algab Uma Meki kohvikute ja restoranide nädal, Rõuge vallas pakuvad erimenüüd Suure Muna...

NÄDALAINFO 15.10-21.10.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 15.10.‒21.10.2018   Esmaspäev, 15. oktoober Kell 10 algab Uma Meki kohvikute ja restoranide nädal, Rõuge vallas pakuvad erimenüüd Suure Muna...

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 15. oktoobril 2018 kell 15.00 Mõniste rahvamajas Kuutsi külas   Päevakorra projekt: 1. Rõuge valla arengukava 2018-2035 ja Rõuge valla...

Järgmine volikogu istung toimub 15. oktoobril 2018 Mõniste rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 15. oktoobril 2018 kell 15.00 Mõniste rahvamajas Kuutsi külas   Päevakorra projekt: 1. Rõuge valla arengukava 2018-2035 ja Rõuge valla...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 8.10.‒14.10.2018   Esmaspäev, 8. oktoober Kell 10 algab Krabi kooli lahtiste uste päev, lisainfo . Kell 14 vallavolikogu...

NÄDALAINFO 8.10.‒14.10.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 8.10.‒14.10.2018   Esmaspäev, 8. oktoober Kell 10 algab Krabi kooli lahtiste uste päev, lisainfo . Kell 14 vallavolikogu...

  Alates 1. novembrist 2018 muutub Võrust kell 17 väljuva maakonnaliini 37 (Võru–Rõuge–Murati–Misso–Võru) Luutsniku ja Ruusmäe vaheline marsruut. Buss hakkab sõitma mööda...

Novembri algusest tuleb muudatus maakonnaliinil Võru–Rõuge–Murati–Misso–Võru

  Alates 1. novembrist 2018 muutub Võrust kell 17 väljuva maakonnaliini 37 (Võru–Rõuge–Murati–Misso–Võru) Luutsniku ja Ruusmäe vaheline marsruut. Buss hakkab sõitma mööda...

  Keskkonnaministeeriumi ettepanekul kiitis Vabariigi valitsus 4. oktoobril heaks Võrumaal Rõuge ja Võru vallas asuva Keretü looduskaitseala loomise. Alal tagatakse kaitsealuste...

Vabariigi valitsus on heaks kiitnud Keretü looduskaitseala loomise

  Keskkonnaministeeriumi ettepanekul kiitis Vabariigi valitsus 4. oktoobril heaks Võrumaal Rõuge ja Võru vallas asuva Keretü looduskaitseala loomise. Alal tagatakse kaitsealuste...

Nursipalu harjutusväljaku oktoobrikuu kasutusinfo leiab kaitseväe veebilehelt . Lähtuvalt sellest on kõrge müratasemega harjutuspäevad: 5.10 kell 9-17 (lõhkeharjutused) 13.10 kell...

Nursipalu harjutusväljaku oktoobrikuu kasutusinfo

Nursipalu harjutusväljaku oktoobrikuu kasutusinfo leiab kaitseväe veebilehelt . Lähtuvalt sellest on kõrge müratasemega harjutuspäevad: 5.10 kell 9-17 (lõhkeharjutused) 13.10 kell...

Majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 9. oktoobril kell 15.00 Rõuge vallamajas   Päevakord: 1. Ühise haldusettevõtte loomine ja uus põhikiri.  Ettekandja...

Vallavolikogu majanduskomisjoni koosolek 9. oktoobril kell 15 Rõuge vallamajas

Majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 9. oktoobril kell 15.00 Rõuge vallamajas   Päevakord: 1. Ühise haldusettevõtte loomine ja uus põhikiri.  Ettekandja...

  MTÜ Piiriveere Liider projektitaotluste vastuvõtt  on avatud 1.–17. detsembril 2018. Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine Meede 3 -...

MTÜ Piiriveere Liider kutsub koolitusele ja osalema taotlusvoorus

  MTÜ Piiriveere Liider projektitaotluste vastuvõtt  on avatud 1.–17. detsembril 2018. Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine Meede 3 -...

  R õuge vallavolikogu kinnitas septembrikuu istungil heaks Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korra, mille alusel toetab vald kohalikke ettevõtjaid ettevõtlusega...

Rõuge valla ettevõtjad saavad taotleda ettevõtlustoetust

  R õuge vallavolikogu kinnitas septembrikuu istungil heaks Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korra, mille alusel toetab vald kohalikke ettevõtjaid ettevõtlusega...

Rõuge valla arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 8. oktoobril kell 14.00 Haanjas Suure Muna kohvikus.   Päevakord: Vestlusring Suure Muna kohviku...

Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 8. oktoobril kell 14 Suures Munas

Rõuge valla arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 8. oktoobril kell 14.00 Haanjas Suure Muna kohvikus.   Päevakord: Vestlusring Suure Muna kohviku...

Rõuge vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke nr 201075. Hanke nimetus: Rõuge valla lumetõrjetööde teostamine 2018/2019 Link riigihangete lehele: ...

Riigihange: Rõuge valla lumetõrjetööd 2018/2019

Rõuge vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke nr 201075. Hanke nimetus: Rõuge valla lumetõrjetööde teostamine 2018/2019 Link riigihangete lehele: ...

Rõuge vallavolikogu kultuurikomisjoni ja külaelukomisjoni ühiskoosolek toimub kolmapäeval,  3. oktoobril kell 18 Haanja rahvamajas   Päevakord: 1. Vreemani mälestuskivi...

Vallavolikogu kultuurikomisjoni ja külaelukomisjoni ühiskoosolek 3.10

Rõuge vallavolikogu kultuurikomisjoni ja külaelukomisjoni ühiskoosolek toimub kolmapäeval,  3. oktoobril kell 18 Haanja rahvamajas   Päevakord: 1. Vreemani mälestuskivi...

Sel kolmapäeval, 3. oktoobril kell 19 toimub Mõniste rahvamajas infopäev, kus tutvustatakse Kuutsi külla Kolgaserva kinnistusele rajatava laskepaiga tegevust. Tegu on ammendatud...

Jahilaskespordi treeningpaiga rajamise infopäev Mõniste rahvamajas 3.10

Sel kolmapäeval, 3. oktoobril kell 19 toimub Mõniste rahvamajas infopäev, kus tutvustatakse Kuutsi külla Kolgaserva kinnistusele rajatava laskepaiga tegevust. Tegu on ammendatud...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 1.10.‒7.10.2018   Esmaspäev, 1. oktoober Kell 13 rahvusvahelise eakate päeva tähistamine Varstu kultuurikeskuses, lisainfo . Kell...

NÄDALAINFO 1.10-7.10.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 1.10.‒7.10.2018   Esmaspäev, 1. oktoober Kell 13 rahvusvahelise eakate päeva tähistamine Varstu kultuurikeskuses, lisainfo . Kell...

  Endiste Rõuge mõisnike järeltulijate loodud Samson von Himmelstjerna sihtasutuse toetusel jätkab Rõuge piirkonnas tegevust ujumisbuss. Alates 4. oktoobrist on võimalus igal...

Rõuge piirkonna ujumisbuss alustab seitsmendat hooaega

  Endiste Rõuge mõisnike järeltulijate loodud Samson von Himmelstjerna sihtasutuse toetusel jätkab Rõuge piirkonnas tegevust ujumisbuss. Alates 4. oktoobrist on võimalus igal...

  Homme, 29. septembril kell 11 algab Mõniste talurahvamuuseumi juures parklas projekti „Green Railway" kokkuvõttev üritus. Tutvustatakse projekti raames valminud rajatisi (matkarada...

Mehkamaa jalgrattamatk tutvustab projekti „Green Railway“ rajatisi

  Homme, 29. septembril kell 11 algab Mõniste talurahvamuuseumi juures parklas projekti „Green Railway" kokkuvõttev üritus. Tutvustatakse projekti raames valminud rajatisi (matkarada...

Korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 1. oktoobril kell 17.00 Suhka vabatahtliku päästekomando ruumides.   Päevakord: 1. Arengukava ja arengukava tegevuskava korrakaitsevaldkonna...

Korrakaitsekomisjoni koosolek 1. oktoobril kell 17 Suhkal

Korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 1. oktoobril kell 17.00 Suhka vabatahtliku päästekomando ruumides.   Päevakord: 1. Arengukava ja arengukava tegevuskava korrakaitsevaldkonna...

  Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlusfestival, mis sellel aastal toimub 1.–7. oktoobril igas Eestimaa nurgas. See on nädal täis kaasahaaravaid ja julgustavaid sündmusi,...

Ettevõtlusnädal pakub Võrumaal huvitavaid kohtumisi ja innustavaid eeskujusid

  Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlusfestival, mis sellel aastal toimub 1.–7. oktoobril igas Eestimaa nurgas. See on nädal täis kaasahaaravaid ja julgustavaid sündmusi,...

  HANKETEADE 14/2018 Hanke nimetus: Rõuge valla noorte huvitegevusvahendite soetamine Rõuge Noorsootöö Keskusele: DJ pult Keraamikaahi Hanke liik:...

Hanketeade: noorte huvitegevusvahendite soetamine

  HANKETEADE 14/2018 Hanke nimetus: Rõuge valla noorte huvitegevusvahendite soetamine Rõuge Noorsootöö Keskusele: DJ pult Keraamikaahi Hanke liik:...

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 2. oktoobril, kell 17.00  Misso koolimajas. Päevakord: 1. Rõuge valla arengukava läbiarutamine (sotsiaalhoolekanne...

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 2.10.2018 Misso koolimajas

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 2. oktoobril, kell 17.00  Misso koolimajas. Päevakord: 1. Rõuge valla arengukava läbiarutamine (sotsiaalhoolekanne...

Seoses Rõuge kunstikuuri hoone renoveerimisega toimub täiskasvanute keraamika Rõuge põhikoolis kolmapäeviti kell 17.30 (keldrikorrusel). Juhendab Aivar Rumvolt. Tasu 10 eurot. Oodatud on ka uued...

Teade Rõuge kunstikuurilt

Seoses Rõuge kunstikuuri hoone renoveerimisega toimub täiskasvanute keraamika Rõuge põhikoolis kolmapäeviti kell 17.30 (keldrikorrusel). Juhendab Aivar Rumvolt. Tasu 10 eurot. Oodatud on ka uued...

  Maapiirkonna hajaasustusaladel elavate perede elutingimusi parandava hajaasustuse programmi taotlusvoor kestis tänavu 9. aprillist kuni 11. juunini. Programmist on võimalik taotleda...

Tänavusest hajaasustuse programmist saavad vallas tuge üle poolesaja majapidamise

  Maapiirkonna hajaasustusaladel elavate perede elutingimusi parandava hajaasustuse programmi taotlusvoor kestis tänavu 9. aprillist kuni 11. juunini. Programmist on võimalik taotleda...

  Alates kolmapäevast, 26. septembrist kuni 3. oktoobrini 2018 asub Mõniste jäätmepunkti juures elektroonikajäätmete kogumise konteiner, kuhu saab elektroonikaseadmeid tuua tasuta. ...

Elektroonikajäätmete kogumine Mõnistes

  Alates kolmapäevast, 26. septembrist kuni 3. oktoobrini 2018 asub Mõniste jäätmepunkti juures elektroonikajäätmete kogumise konteiner, kuhu saab elektroonikaseadmeid tuua tasuta. ...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 24.09.‒30.09.2018   Esmaspäev, 24. september Kell 18 vallavolikogu külaelukomisjoni koosolek Haanja rahvamajas, lisainfo . Kell 19...

NÄDALAINFO 24.09-30.09.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 24.09.‒30.09.2018   Esmaspäev, 24. september Kell 18 vallavolikogu külaelukomisjoni koosolek Haanja rahvamajas, lisainfo . Kell 19...

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 28. septembril kell 15.00 Rõuge vallamajas Päevakord: 1. Arvamus Põdrasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotluse ning otsuste...

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek 28.09.2018

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 28. septembril kell 15.00 Rõuge vallamajas Päevakord: 1. Arvamus Põdrasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotluse ning otsuste...

Rõuge vallavolikogu külaelukomisjon peab koosolekut 24. septembril kell 18 Haanja rahvamajas. Koosoleku päevakorras on mittetulundustegevuse toetuse taotluste ülevaatamine.

Volikogu külaelukomisjoni koosolek on 24. septembril kell 18

Rõuge vallavolikogu külaelukomisjon peab koosolekut 24. septembril kell 18 Haanja rahvamajas. Koosoleku päevakorras on mittetulundustegevuse toetuse taotluste ülevaatamine.

  Kuni 30. septembrini ( pikendatud kuni 7. oktoobrini! )  saavad 12–26-aastased Rõuge vallas elavad või õppivad noored kandideerida Rõuge valla noortevolikokku. Noortevolikogu...

Noored on oodatud kandideerima Rõuge noortevolikokku

  Kuni 30. septembrini ( pikendatud kuni 7. oktoobrini! )  saavad 12–26-aastased Rõuge vallas elavad või õppivad noored kandideerida Rõuge valla noortevolikokku. Noortevolikogu...

Rõuge vallavalitsus korraldas 25. augustist kuni 9. septembrini Rõuge valla tunnuslause konkursi. Meile saadeti kokku 35 tunnuslauset, mille hulgast valiti arengu- ja ettevõtluskomisjoni...

Alanud on Rõuge valla tunnuslause rahvahääletus

Rõuge vallavalitsus korraldas 25. augustist kuni 9. septembrini Rõuge valla tunnuslause konkursi. Meile saadeti kokku 35 tunnuslauset, mille hulgast valiti arengu- ja ettevõtluskomisjoni...

  Vastavalt Rõuge vallavolikogu 28. augustil 2018 tehtud otsusele on Rõuge valla veebilehel Rõuge valla 2018-2035 arengukava eelnõu ja Rõuge valla 2018-2022 eelarvestrateegia eelnõu...

Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude avalikustamine

  Vastavalt Rõuge vallavolikogu 28. augustil 2018 tehtud otsusele on Rõuge valla veebilehel Rõuge valla 2018-2035 arengukava eelnõu ja Rõuge valla 2018-2022 eelarvestrateegia eelnõu...

  Täna alustas veterinaar- ja toiduamet sügisest rebaste ja kährikute marutaudivastast vaktsineerimist, mis kestab orienteeruvalt 24. septembrini. Alates 2013. aasta aprillist on...

Eesti kagu- ja kirdepiiri aladel algas metsloomade marutaudivaktsiini külvamine

  Täna alustas veterinaar- ja toiduamet sügisest rebaste ja kährikute marutaudivastast vaktsineerimist, mis kestab orienteeruvalt 24. septembrini. Alates 2013. aasta aprillist on...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 17.09.‒23.09.2018   Esmaspäev, 17. september Kell 19 Rõuge spordihoones Bodyart treening, sobib kõigil, lisainfo telefonil 5557 8422...

NÄDALAINFO 17.09-23.09.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 17.09.‒23.09.2018   Esmaspäev, 17. september Kell 19 Rõuge spordihoones Bodyart treening, sobib kõigil, lisainfo telefonil 5557 8422...

Rõuge vallavolikogu istung toimub 18. septembril 2018 kell 14.00 Sänna kultuurimõisas Päevakord: 1. Osalemine "Võru esmatasandi tervisekeskus" projektis Ettekandja Võru...

Vallavolikogu istung toimub 18. septembril kell 14 Sänna kultuurimõisas

Rõuge vallavolikogu istung toimub 18. septembril 2018 kell 14.00 Sänna kultuurimõisas Päevakord: 1. Osalemine "Võru esmatasandi tervisekeskus" projektis Ettekandja Võru...

  Rõuge Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt korralduse eelnõu , mille kohaselt soovitakse määrata Rõuge vallas Tsiistre külas asuva uue...

Ühissõidukipeatusele nime määramise eelnõu avalikustamine

  Rõuge Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt korralduse eelnõu , mille kohaselt soovitakse määrata Rõuge vallas Tsiistre külas asuva uue...

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval,12.septembril kell 14.00 Mõniste koolimajas. Päevakord: 1. Ülevaade arengukavast 2. Koolide põhimäärused 3. Kooli...

Volikogu hariduskomisjoni koosolek 12.09.2018

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval,12.septembril kell 14.00 Mõniste koolimajas. Päevakord: 1. Ülevaade arengukavast 2. Koolide põhimäärused 3. Kooli...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 12. septembril kell 16.00 Rõuge vallamajas. Päevakord: 1. KIK taotlusvooru projekti „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine"...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek 12.09.2018

Volikogu majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 12. septembril kell 16.00 Rõuge vallamajas. Päevakord: 1. KIK taotlusvooru projekti „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine"...

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 10.09.‒16.09.2018   Esmaspäev, 10. september Esmaspäevast neljapäevani on Varstus ja Krabil ajutised suurjäätmete konteinerid,...

NÄDALAINFO 10.09‒16.09.2018

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 10.09.‒16.09.2018   Esmaspäev, 10. september Esmaspäevast neljapäevani on Varstus ja Krabil ajutised suurjäätmete konteinerid,...

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2019. aastal. Toetatakse: üksikisikuid...

Eesti rahvuskultuuri fondi taotlusvoor kestab 15. oktoobrini

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2019. aastal. Toetatakse: üksikisikuid...

Rõuge Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 11. septembril kell 15.00 Rõuge vallamajas.   PÄEVAKORD: 1. Vallamaja ehituse alternatiivide arutelu ...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 11.09.2018

Rõuge Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 11. septembril kell 15.00 Rõuge vallamajas.   PÄEVAKORD: 1. Vallamaja ehituse alternatiivide arutelu ...

  1. septembril jõustus rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse muudatus, mille alusel peavad juriidilised isikud hakkama äriregistri ettevõtjaportaalis avaldama infot oma...

Juriidilistel isikutel on alates 1. septembrist kohustus esitada tegelike kasusaajate andmed

  1. septembril jõustus rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse muudatus, mille alusel peavad juriidilised isikud hakkama äriregistri ettevõtjaportaalis avaldama infot oma...

  Kohaliku omaalgatuse programmi ehk KOPi sügisesse taotlusvooru oodatakse projektitaotlusi hiljemalt  1. oktoobriks 2018 kella 16.30.  Taotlus koos kohustuslike lisadega...

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 1. oktoobrini

  Kohaliku omaalgatuse programmi ehk KOPi sügisesse taotlusvooru oodatakse projektitaotlusi hiljemalt  1. oktoobriks 2018 kella 16.30.  Taotlus koos kohustuslike lisadega...

  Võrumaa Arenduskeskus on välja kuulutanud Võru maakonna heaolu ja turvalisust toetavate tegevuste toetusvoorud. Heaolu toetusvooru eesmärk on toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke...

Võrumaa Arenduskeskuselt saab taotleda tuge heaolu ja turvalisuse projektidele

  Võrumaa Arenduskeskus on välja kuulutanud Võru maakonna heaolu ja turvalisust toetavate tegevuste toetusvoorud. Heaolu toetusvooru eesmärk on toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke...

14. septembril kell 10.00-13.00 toimub Võru kultuurimajas Kannel ( Liiva 13, Võru) Võrumaa töö- ja karjäärimess 2018. Töömessil osalevad tööandjad, kes otsivad oma meeskonda uusi...

Võrumaa töömess viib kokku tööotsijad ja -pakkujad

14. septembril kell 10.00-13.00 toimub Võru kultuurimajas Kannel ( Liiva 13, Võru) Võrumaa töö- ja karjäärimess 2018. Töömessil osalevad tööandjad, kes otsivad oma meeskonda uusi...

Õpilased, kes kasutavad kooli ja koolist koju sõiduks maakonnaliine, peavad soetama uue sõidukaardi. Varasemalt kasutuses olnud nn valge kaart enam ei kehti. Uue oranži värvi ühiskaardi saab 2...

Info õppuritele: valged sõidukaardid enam ei kehti

Õpilased, kes kasutavad kooli ja koolist koju sõiduks maakonnaliine, peavad soetama uue sõidukaardi. Varasemalt kasutuses olnud nn valge kaart enam ei kehti. Uue oranži värvi ühiskaardi saab 2...

  Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Maa-amet kutsub osalema enampakkumisel maade kasutuseks põllumajanduslikul eesmärgil

  Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 3.09.‒9.09.2018   Esmaspäev, 3. september Rõuge valla koolid peavad kooliaasta avaaktust: kell 8.30 on aktus Varstu koolis, kell 9 Misso...

NÄDALAINFO 3.09-9.09.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 3.09.‒9.09.2018   Esmaspäev, 3. september Rõuge valla koolid peavad kooliaasta avaaktust: kell 8.30 on aktus Varstu koolis, kell 9 Misso...

  Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

  Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub...

  Teisipäeval, 28. augustil toimus Viitina mõisahoones Rõuge valla volikogu istung, kus mitu päevakorrapunkti hõlmasid volikogu komisjonide koosseise, samuti valiti volikogule teine...

Vallavolikokku valiti teine aseesimees ja mitmes komisjonis vahetusid liikmed

  Teisipäeval, 28. augustil toimus Viitina mõisahoones Rõuge valla volikogu istung, kus mitu päevakorrapunkti hõlmasid volikogu komisjonide koosseise, samuti valiti volikogule teine...

  Misso vabatahtlike päästjate depoo ehitus on jõudnud etappi, kus täna, 30. augustil oli põhjust pidada sarikapidu. Misso depoo valmimist on oodatud juba vähemalt viis aastat ja...

Täna peeti Misso depoo sarikapidu

  Misso vabatahtlike päästjate depoo ehitus on jõudnud etappi, kus täna, 30. augustil oli põhjust pidada sarikapidu. Misso depoo valmimist on oodatud juba vähemalt viis aastat ja...

  Hanke nimetus: Haanja noortekeskuse mobiilse innovatsioonistuudio rajamine: Fotokaamera, objektiiv Mälukaart 16GB Fotokaamera kott Mikrofon ...

Hanketeade: Haanja noortekeskuse mobiilne innovatsioonistuudio

  Hanke nimetus: Haanja noortekeskuse mobiilse innovatsioonistuudio rajamine: Fotokaamera, objektiiv Mälukaart 16GB Fotokaamera kott Mikrofon ...

  Mõniste, Saru, Krabi ja Varstu piirkonna inimesed saavad septembris anda tasuta ära suurjäätmeid. Mõniste jäätmepunkti kõrval ja Saru lauatehase juures on suurjäätmete konteiner...

Ajutised suurjäätmete konteinerid Mõnistes, Sarus, Krabil ja Varstus

  Mõniste, Saru, Krabi ja Varstu piirkonna inimesed saavad septembris anda tasuta ära suurjäätmeid. Mõniste jäätmepunkti kõrval ja Saru lauatehase juures on suurjäätmete konteiner...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 27.08.‒2.09.2018   Esmaspäev, 27. august Esmaspäevast neljapäevani toimub Rõuge noortekeskuses Rõuge valla laste ja noorte...

NÄDALAINFO 27.08-2.09.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 27.08.‒2.09.2018   Esmaspäev, 27. august Esmaspäevast neljapäevani toimub Rõuge noortekeskuses Rõuge valla laste ja noorte...

  Rõuge vallavalitsus kutsub osalema valla tunnuslause konkursil . Osalema on oodatud nii väikesed kui ka suured Rõuge valla elanikud ja meie sõbrad. Rõuge valla tunnuslause on...

Kutsume osalema Rõuge valla tunnuslause konkursil!

  Rõuge vallavalitsus kutsub osalema valla tunnuslause konkursil . Osalema on oodatud nii väikesed kui ka suured Rõuge valla elanikud ja meie sõbrad. Rõuge valla tunnuslause on...

Rõuge vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 29. augustil Rõuge vallamajas. Kogunetakse kell 15 Rõuge jäätmejaama juures ja arutelu jätkub vallamajas. Päevakord: 1....

Vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 29. augustil

Rõuge vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 29. augustil Rõuge vallamajas. Kogunetakse kell 15 Rõuge jäätmejaama juures ja arutelu jätkub vallamajas. Päevakord: 1....

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 28. augustil 2018 kell 13.00 Viitina külas Viitina mõisahoones Päevakorra projekt: 1. Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava...

Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 28. augustil Viitina mõisahoones

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 28. augustil 2018 kell 13.00 Viitina külas Viitina mõisahoones Päevakorra projekt: 1. Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava...

  Sel reedel ja laupäeval (24.–25.08) Võrumaal peetava Lõuna-Eesti ralli tõttu on liikluseks suletud mitu teelõiku Rõuge vallas, mistõttu tuleb arvestada, et muudatusi tuleb ka neid...

Lõuna-Eesti ralli tõttu palume arvestada teede sulgemisega ja muudatustega bussiliikluses

  Sel reedel ja laupäeval (24.–25.08) Võrumaal peetava Lõuna-Eesti ralli tõttu on liikluseks suletud mitu teelõiku Rõuge vallas, mistõttu tuleb arvestada, et muudatusi tuleb ka neid...

  Esmaspäeval, 20. augustil peeti Viitina mõisapargis Rõuge valla külade päeva. Hoolimata sombusest ilmast oli sündmusest osa võtma tulnud peaaegu kahekümne küla esindajad. Külade...

Rõuge piirkonna aasta küla 2017 on Savioru

  Esmaspäeval, 20. augustil peeti Viitina mõisapargis Rõuge valla külade päeva. Hoolimata sombusest ilmast oli sündmusest osa võtma tulnud peaaegu kahekümne küla esindajad. Külade...

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 20.08.‒26.08.2018   Esmaspäev, 20. august Kell 12 Rõuge valla külade päev Viitinas, lisainfo . Kell 18 Siiri Sisaski...

NÄDALAINFO 20.-26.08.2018

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 20.08.‒26.08.2018   Esmaspäev, 20. august Kell 12 Rõuge valla külade päev Viitinas, lisainfo . Kell 18 Siiri Sisaski...

  Alates septembri algusest muutub endise Haanja valla piirkonnas prügiveoteenuse pakkuja: Ragn-Sellsi asemel hakkab teenust osutama Eesti Keskkonnateenused. Prügiveoteenuse hind...

KKK seoses prügiveoteenuse pakkuja muutusega Haanja piirkonnas alates 1.09

  Alates septembri algusest muutub endise Haanja valla piirkonnas prügiveoteenuse pakkuja: Ragn-Sellsi asemel hakkab teenust osutama Eesti Keskkonnateenused. Prügiveoteenuse hind...

  Rõuge aleviku Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik arutelu toimub Rõuge vallamajas 21. augustil kell 15.  Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda valla veebilehel...

Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik arutelu 21.08

  Rõuge aleviku Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik arutelu toimub Rõuge vallamajas 21. augustil kell 15.  Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda valla veebilehel...

  Haanja puhke- ja spordikeskuses tegutsev Pubi Finiš on alates 20. augustist suletud.

Pubi Finiš on alates 20. augustist suletud

  Haanja puhke- ja spordikeskuses tegutsev Pubi Finiš on alates 20. augustist suletud.

Esmaspäev, 20.08 on riigipüha - Eesti taasiseseisvumispäev. Seoses sellega on vallamaja ja teenusekeskused suletud. Head Eesti taasiseseisvumispäeva!  

Vallamaja ja teenusekeskused on 20.08 suletud

Esmaspäev, 20.08 on riigipüha - Eesti taasiseseisvumispäev. Seoses sellega on vallamaja ja teenusekeskused suletud. Head Eesti taasiseseisvumispäeva!  

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval,  22. augustil Rõuge vallamajas kell 15.00. PÄEVAKORD: 1. Rõuge valla veepudeli kujundus Ettekandja...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 22.08.2018

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval,  22. augustil Rõuge vallamajas kell 15.00. PÄEVAKORD: 1. Rõuge valla veepudeli kujundus Ettekandja...

Majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 21. augustil kell 16.00 Rõuge vallamajas.   Päevakord: 1. Rõuge valla 2018. a I lisaeelarve  Ettekandja finantsosakonna...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek 21.08.2018

Majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 21. augustil kell 16.00 Rõuge vallamajas.   Päevakord: 1. Rõuge valla 2018. a I lisaeelarve  Ettekandja finantsosakonna...

  Algamas on uus kooliaasta, mille puhul tuletab Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakond meelde, et Rõuge vald pakub esimesse klassi astuja toetust . Selle suuruseks on 100 eurot lapse...

Vald toetab esimesse klassi astujaid ning pakub koolivormi toetust

  Algamas on uus kooliaasta, mille puhul tuletab Rõuge vallavalitsuse sotsiaalosakond meelde, et Rõuge vald pakub esimesse klassi astuja toetust . Selle suuruseks on 100 eurot lapse...

  Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 17.augustil kell 14.00 Haanja koolimajas. Päevakord: 1. Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamine ning sõidukulu...

Volikogu hariduskomisjoni koosolek 17.08.2018

  Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 17.augustil kell 14.00 Haanja koolimajas. Päevakord: 1. Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamine ning sõidukulu...

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 13.08.‒19.08.2018   Esmaspäev, 13. august Rõuge aleviku Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek...

NÄDALAINFO 13.08.‒19.08.2018

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 13.08.‒19.08.2018   Esmaspäev, 13. august Rõuge aleviku Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek...

  Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 15. veebruari 2018 käskkirjaga nr 89 on algatatud määruse „Parmu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus, mida viib läbi...

Parmu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

  Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 15. veebruari 2018 käskkirjaga nr 89 on algatatud määruse „Parmu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus, mida viib läbi...

  Rõuge vallavalitsus kutsub üles esitama kandidaate 2017. aasta endise Rõuge valla AASTA KÜLA valimiseks. Aasta küla kandidaate võivad esitada asutused, ettevõtted,...

Rõuge piirkonna aasta küla valimine

  Rõuge vallavalitsus kutsub üles esitama kandidaate 2017. aasta endise Rõuge valla AASTA KÜLA valimiseks. Aasta küla kandidaate võivad esitada asutused, ettevõtted,...

  Alates 1. septembrist lõpetab Ragn-Sells AS olmejäätmete veoteenuste osutamise endise Haanja valla piirkonnas ning teenust hakkab osutama  AS Eesti Keskkonnateenused....

Lisainfo prügiveoteenuse muutuse kohta endise Haanja valla elanikele

  Alates 1. septembrist lõpetab Ragn-Sells AS olmejäätmete veoteenuste osutamise endise Haanja valla piirkonnas ning teenust hakkab osutama  AS Eesti Keskkonnateenused....

Alates 01.09.2018 muutub prügiveo hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas. Järgnevalt püüame selgitada prügiveo hinnatõusu tagamaid. Ragn-Sells AS esitas tänavu 15. veebruaril Rõuge...

Septembri algusest muutub Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas prügiveo hind

Alates 01.09.2018 muutub prügiveo hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas. Järgnevalt püüame selgitada prügiveo hinnatõusu tagamaid. Ragn-Sells AS esitas tänavu 15. veebruaril Rõuge...

  2.08-10.08.2018 toimub Haanja spordikeskuses rahvusvaheline treeninglaager noortele laskesuusatajatele: IBU-IOC Training Camp Haanja/EST. Osa võtavad noored laskesuusatajad kuuest...

Haanjas toimub noorte laskesuusatajate rahvusvaheline treeninglaager

  2.08-10.08.2018 toimub Haanja spordikeskuses rahvusvaheline treeninglaager noortele laskesuusatajatele: IBU-IOC Training Camp Haanja/EST. Osa võtavad noored laskesuusatajad kuuest...

Kutsume Rõuge vallas tegutsevaid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, seltsinguid ja füüsilisi isikuid mittetulunduslike tegevuste toetuse infopäevale, mis toimub 9. augustil kell...

Mittetulunduslike tegevuste taotlusvooru infopäev 9.08

Kutsume Rõuge vallas tegutsevaid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, seltsinguid ja füüsilisi isikuid mittetulunduslike tegevuste toetuse infopäevale, mis toimub 9. augustil kell...

Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene tööversioon hakkab valmima. Esialgse arengukava ja eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda 7.‒9. augustini: - Rõuge rahvamajas 7....

7.-9. augustini tutvustatakse Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegia tööversiooni

Rõuge valla arengukava ja eelarvestrateegia esimene tööversioon hakkab valmima. Esialgse arengukava ja eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda 7.‒9. augustini: - Rõuge rahvamajas 7....