« Tagasi

Valimisinfo

Rõuge valla valimiskomisjon tegi 16. oktoobril 2017 Rõuge valla valimiskomisjonile üle antud hääletussedelite, valijate nimekirjade ning jaoskonnakomisjonide hääletustulemuste protokollide alusel kindlaks Rõuge valla volikogu valimise hääletamistulemused ja valimistulemused.

Rõuge valla valimiskomisjon kinnitas ringkondade  hääletamistulemuste protokollid ning esialgse valimistulemuste protokolli.

Kui kolme päeva jooksul ei teki Rõuge vallas hääletamise korraldamise ja valimistoimingute osas vaidlusi, koguneb Rõuge valla valimiskomisjon reedel, 20. oktoobril 2017,  et võtta vastu otsused valimistulemuste kohta - kinnitada volikogu liikmed, asendusliikmed ning registreerida lisamandaadid. Samuti määrab valimiskomisjon esimesel võimalusel volikogu liikmetele, kelle volitused vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-dele 18 ja 19 kas peatuvad või lõpevad, asendusliikmed.

Kui valimistoimingute ja hääletamistulemuste kohta esitatakse hääletamistulemuste kinnitamisest 3 päeva jooksul kaebus, koguneb Rõuge valla valimiskomisjon valimistulemuste lõplikuks kinnitamiseks pärast kaebuste lahendamist.

https://kov2017.valimised.ee/valimistulemus-vald.html

https://kov2017.valimised.ee/osavotu-statistika.html

Eelhääletamine  toimub 9.‒11. oktoobrini kell 12.00‒20.00 järgmistes valimisjaoskondades:


* valimisjaoskond nr 1 Haanja vallamajas (Haanja külas);
* valimisjaoskond nr 2 Ruusmäel Haanja Vallavalitsuse ruumides (Mäe tee 2, Ruusmäe küla);
* valimisjaoskond nr 3 Misso rahvamajas (Tsiistre tee 3, Misso alevik);
* valimisjaoskond nr 4 Mõniste vallamajas (Tedre, Mõniste küla);
* valimisjaoskond nr 5 Rõuge rahvamajas (Metsa tn 1, Rõuge alevik);
* valimisjaoskond nr 6 Varstu kultuurikeskuses (Kultuuri tn 1, Varstu alevik).

Kõikides valimisjaoskondades peale Ruusmäe saab eelhääletamise päevadel hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.

Valimispäeval, 15. oktoobril kell 9.00‒20.00 saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Palun kontrollige oma isikut tõendavate dokumentide kehtivust, sest hääletada saab vaid kehtiva pildiga dokumendiga (ID-kaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba, pensionitunnistus).

 

Teadmiseks kõigile noortele!

Sel korral saavad hääletada ka kõik need, kes on saanud 15. oktoobriks 16- aastaseks.

 

Kodus hääletamine

Kodus hääletamist saab taotleda vaid põhjendatud kirjaliku taotluse alusel, millesse on märgitud valija nimi, isikukood, aadress, valija sidevahendi number ja kodus hääletamise põhjus. Põhjus võib olla kõrge iga, terviseseisund jne.

Põhjendatud kirjalik taotlus esitada tööpäevadel Rõuge vallamajja või eelhääeltamise päevadel jaoskonnakomisjoni.

Kodus hääletamise põhjendatud taotluse saab esitada valimiste päeval, so 15. oktoobril kell 9.00-14.00 ka telefoni teel jaoskonnakomisjonile tel 5887 1903, kuid see peab sisaldama täpselt samasid andmeid, mis kirjalikus taotluseski.

Täpsem info https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/kodus-h%C3%A4%C3%A4letamine

Rõuge valimisjaoskonna telefon 58871903 töötab vaid eelhääletamise päevadel 9.-11. oktoobril kell 12.00-20.00 ja valimispäeval kell 9.00-20.00.

E-hääletada saab siin - https://eh.valimised.ee/win

Lisainfo Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt: https://www.valimised.ee/et/kohaliku-omavalitsuse-volikogu- valimised-2017

 

Valimiste 24h infotelefon: 631 6633

Vaata lisaks ka: http://rouge.kovtp.ee/valimised