« Tagasi

Teade Matsi ja Mustahamba küla elanikele

Pärast käesoleva aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi moodustub Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisel uus vald - Rõuge vald.

Valdade ühinedes tekib olukord, kus ühes vallas on mitu kattuva nimega küla. Seoses sellega algatas Rõuge Vallavolikogu oma 15. juuni istungil kuue Rõuge valla küla nime muutmise.  Need külad on Pulli, Mikita, Rebäse, Hurda, Matsi ja Mustahamba.

Läbirääkimised ühinemispartneritega on viinud selleni, et muuta on vaja vaid Matsi ja Mustahamba külade nimesid. Kohanimenõukogu esialgne soovitus  on  muuta  need Sänna-Matsi ja Nursi-Mustahamba nimede vastu.

Selleks, et protsess viia läbi võimalikult  avatult ning külaelanikke kaasavalt,  kutsub vallavalitsus kõiki Matsi ja Mustahamba külade elanikke ning maaomanikke arutelule, mis toimub teisipäeval, 18.juulil kell 18.00 Rõuge vallamajas.

Täpsem info: vallavanem Tiit Toots (517 6261, tiit@rauge.ee)