Rõuge Vallavolikogu istung 22.02.2017

Rõuge Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval,
22. veebruaril 2017. a kell 15.30 vallamajas

Päevakorra projekt:
1. Mäemetsa katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik

2. Rõuge valla 2017. a eelarve II lugemine ja vastuvõtmine
Ettekandja finantsjuht Palmi Mägi

3. Rõuge Vallavolikogu 27.02.2013 otsuse nr 7 "Rõuge Vallavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine ning struktuuri kinnitamine" muutmine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

4. Rõuge Vallavolikogu 27.02.2013 otsuse nr 8 „Rõuge Vallavalitsuse töötajate palgajuhendi ja palgagruppide ning hallatavate asutuste töötajate töötasujuhendi ja töötasugruppide kinnitamine" lisa 2 ja lisa 4 muutmine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

5. Jaanipeebu külas Kiku katastriüksuse äralõike ost
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

6. Valla nime edasiste sammude arutelu
Ettekandja Karel Saarna

7. Puhasti kinnistu kasvava metsa raieõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

8. Jaani-Reinu kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamine
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

9. Vallavanema info

10. Volituste andmine riigihankes „Tugiisikuteenuse osutamine" osalemiseks
Ettekandja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Kerli Kõiv

11. Vallavanemale palga määramine
Ettekandja volikogu aseesimees Tarvi Tuusis

12. Volikogu esimehele palga määramine
Ettekandja volikogu aseesimees Tarvi Tuusis

13. Volikogu revisjonikomisjoni 2016. a kontrollimise tulemuste tutvustus
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Tarvi Tuusis

14. Volikogu revisjonikomisjoni 2017. a tööplaani kinnitamine
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Tarvi Tuusis

15. Volikogu esimehe info

Volikogu otsuste eelnõud on valla kodulehel http://avalik.amphora.ee/rougevv/index.aspx?type=12&fid=1007 

Volikogu määruse eelnõu on valla kodulehel http://avalik.amphora.ee/rougevv/index.aspx?type=12&fid=1009