Rõuge Vallavolikogu istung

27. detsembril 2016. a kell 18.30 toimub Rõuge Rahvamajas Rõuge Vallavolikogu istung.

Päevakorras

1. Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine.

2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine.