« Tagasi

Projekt „Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia“

Projekt „Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia"

 

Projekti eelarve 13 770,00 EUR

Toetusena taotletud summa 11704,50 EUR

Omafinantseering 2065,50 EUR

Projekti toetab EL Euroopa Sotsiaalfond

 

Projekti eesmärgiks on koostada Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvallale ettevõtluse arengustrateegia, mis pakub välja ettevõtluse arenguteed ning aitab kaasa ühinemislepingu eelnõu ning strateegiliste eesmärkide ühtlustamisele ja täpsustamisele,

 

•             tõsta piirkonna majanduse mitmekesisust ja konkurentsivõimet, võttes parimal võimalikul moel kasutusse kohalikud ressursid, arendades ettevõtluskoostööd Eestis ja rahvusvaheliselt, rakendades piiriasendilist potentsiaali, panustades nutikasse spetsialiseerumisse, kaasates parimaid kompetentse ja olles innovaatiline;

•             suurendada investeeringuid piirkonda;

•             tõsta tööhõivet, töötajate oskusi ja sissetulekuid;

•             tõhustada ressursi- ja keskkonnakasutust;

•             toetada väikeettevõtlust ja ühistegevust;

•             rakendada ettevõtluses paremini piiriüleseid võimalusi;

•             tõsta piirkonna mainet.

 

Ühinevad Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vald peavad kriitiliselt oluliseks piirkonna majanduse mitmekesisuse ja konkurentsivõime tõstmist, tuginevalt sisemistele ressurssidele, avatusele, koostööle ja innovatsioonile. Ühisvald peab tooma kaasa murrangu piiriäärse maapiirkonna ettevõtluses. Ettevõtluskeskkonna arengu kavandamise esimese etapis viiakse läbi ettevõtluse analüüs ja ühisarutelud, mille alusel seatakse ettevõtluse arendamise eesmärgid ning koostatakse tegevusplaan.

 

Projekti raames valmis Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia.

Strateegiaga saab tutvuda: www.rauge.ee/arengukavad