MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru


Taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 20.-28. veebruar 2017. Projektitaotluste
hindamise tähtaeg: hiljemalt 21.aprill 2017.
Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine


Taotlusvoorueelne infopäev ettevõtlusmeetme taotlejatele toimub reedel 03. veebruaril 2017
Võru Maavalitsuse II korruse saalis algusega kell 14.00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest
uksest).


Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 20.-28. märts 2017. Projektitaotluste
hindamise tähtaeg: hiljemalt 19.mai 2017.
Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi koostöö


Taotlusvoorueelsed infopäevad küla- ja kultuurimeetme taotlejatele toimuvad:
Urvaste ja Antsla valla taotlejatele kolmapäeval 01. märtsil 2017 Antsla Kultuuri- ja
spordikeskuse väikeses saalis (II k) Kooli tee 19, Antsla kell 13.00;
Võru ja Sõmerpalu valla taotlejatele reedel 03. märtsil 2017 Võru Vallavalitsuse saalis (II k)
Võrumõisa tee 4a, Võru linn kell 14.00;
Rõuge ja Haanja valla taotlejatele teisipäeval 07. märtsil 2017 Nursi Külakeskuse II korrusel
kell 14.00;

Lasva ja Vastseliina valla taotlejatele neljapäeval 09. märtsil 2017 Vastseliina Rahvamaja
saalis kell 14.00;
Mõniste ja Varstu valla taotlejatele reedel 10.märtsil 2017 Varstu Kultuurikeskuse saalis,
Kultuuri 10, Varstus kell 13.00.
Toetust võivad taotleda Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu,
Vastseliina ja Võru vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja
kohalikud omavalitsused.


Menetlusse võetakse taotlused, mis on e-PRIAsse esitatud väljakuulutatud taotlusvooru
viimasel päeval hiljemalt kell 23.59.


Täpsem info meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadavad
Võrumaa Partnerluskogu kodulehel https://voruleader.ee või tegevjuhi Kerli Kanger telefonil
78 68 373; 530 451 330.