Lõuna kaitseringkonna teade

Hea Rõuge valla elanik, 03.-07. märts ja 10.-14.märts 2014 toimub Teie vallas Lõuna Kaitseringkonna Kuperjanovi jalaväepataljoni kompanii õpe. Sellest võtab osa ligi 80 kaitseväelast, kes liiguvad hajutatult avalikel teedel ja riigimetsas sõidukitega ja jalgsi. Sõidukeid kasutatakse maksimaalselt 2 veokit ja 18 maasturit. Sõidukite kasutamisel lähtutakse teekatte ja pinnase olukorrast.

 

Rõuge valla territooriumil imitatsioonivahendeid ei kasutata.

Käesolevate harjutustega ei seata tsiviilelanikele piiranguid. Kuperjanovi jalaväepataljon palub liiklejatel ohutuse tagamiseks olla tähelepanelikud õppuse alasse jäävatel teedel, kus liiguvad sõdurid ja kaitseväe masinad.

 

Õppuse edukaks kordaminekuks loodame Teie mõistvale suhtumisele ja vastutulelikkusele.

Küsimuste tekkimisel helistada telefonile 53408988 või saata e-kiri aadressil kup@mil.ee

 

Lõuna kaitseringkond