Kohanime määramine Rõuge tööstusalale

 

Rõuge Vallavolikogu suunas 27. augusti 2014. a istungil avalikustamisele tööstusalale nime määramise ettepaneku.

Avalikustamisel on ettepanek määrata Rõuge aleviku ja Handimiku küla ühisele piirile töökodade, reoveepuhasti ja katlamaja ümbruse ala kohanimeks Rõuge tööstusala

Volikogu määruse eelnõu ja tööstusala asukoha kaart on valla kodulehel http://avalik.amphora.ee/rougevv/index.aspx?type=12&id=289766, samuti vallamaja I korruse teadete tahvlil.