« Tagasi

Keretü looduskaitseala loomist tutvustav avalik koosolek

Keskkonnaamet ootab kõiki huvilisi kolmapäeval, 23. augustil kell 15.00 Nursi koolimajja, et tutvustada Nursipalu harjutusväljale planeeritavat Keretü looduskaitseala.
Moodustatav kaitseala peab tagama loodusväärtuste säilimise olukorras, kus planeeritakse suuremahulist harjutusvälja laiendust. Oma kutses kirjutab Keskkonnaamet: „Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning teie panus on meile oluline."
Rõuge Vallavalitsus ja kohalikud huvigrupid on esitanud terve rea ettepanekuid kaitseala paremaks toimimiseks, tulge kindlasti kuulama, mil määral Keskkonnaamet kohalike ettepanekuid arvesse võtab.
Looduskaitseala moodustamise materjalidega saab tutvuda internetis aadressil https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-13. 
Täpsemat infot saab Rõuge keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoolt (785 9322, keskkond@rauge.ee)