Kaitseliit - kas riigi või inimese jaoks?

10. aprilli õhtul särasid Rõuge rahvamajas tuled ja parkla täitus kiiresti autodega. Tulijate seas oli palju Kaitseliidu Võrumaa maleva Rõuge –Vastseliina Üksikkompanii liikmeid. Üks varajane mees, keda siinkirjutajal õnnestus tervitada, oli kompaniipealik lipnik Taavi Pavlov.

Lühikesest vestlusest selgus, et teoksil on kaitseliidu üritus, mille algatuse ja idee autoriks on Rõuges alaliselt elav kaitseliitlane Meit Grossmann.

Et oma panuse ürituse kordaminekuks ja ülesastumiseks andis ka Võru maavanem Andres Kõiv kaitseliitlasena, oli oodata huvitavat sündmust.

Kui saali oli kogunenud üle 20 osaleja, nii täiskasvanud mehi, naisi kui ka lapsi igas vanuses, alustas Hiiumaa juurtega kaitseliitlane Indrek Hunt hoogsat ja patriootlikku laulu „Kevadpidu " kitarri saatel. Kuna teiseks lauluks oli esitaja valinud laulu „Lilimarleen", siis oli hoogne, reibas ja igati sobilik algus tehtud. Koosolijad tänasid laulusolisti tugeva aplausiga, sest esitlus oli professionaalne ning läks kuulajate südamesse.

Avasõnas mainis Indrek Hunt, et üritusega soovib Kaitseliit oma tegevust aktiivsemalt tutvustada, luua häid kontakte kohalike elanikega, et asjast huvitatud saaksid infot otseallikast.

Rahvale oli vaatamiseks korraldatud näitus, kus oli välja pandud kaitseliitlaste relvastus ja üksikvõitleja varustus. Lapsed said teha näomaalinguid. Huvilised said tutvuda ja koju kaasa võtta populaarset KL ajakirja „Kaitse Kodu"

Pikema esitluse ja presentatsiooni Kaitseliidust tegi lpn Taavi Pavlov, kes selgitas pikemalt :

Mis on Kaitseliit?

Mida pakub Kaitseliit täiskasvanutele? Mida noortele?

Missugune tähtsus oli Kaitseliidul eilseses ja tänases Eestis

Kes ja kuidas saavad Kaitseliiduga liituda?

Kuna Taavi on ka Vastseliina Gümnaasiumis riigikaitseõpetaja, oli etteaste põhjalik ja kindlasti huvitav kõigile, kes varem polnud selle riigikaitselise organisatsiooni struktuuri, tegevust ja tähtsust tundnud ega kogenud. Saalist esitati küsimus, kuidas astuda naiskodukaitse ridadesse.

Et Indreku „tagalaülem"- abikaasa olin vaeva näinud suupistete ja kohvikeetmisega, said kõik osalised hinnata perenaise oskusi.

Indreku esituses kõlas järjekordne teemakohane laul „Sõduri igatsus"

Nüüd oli järjekord jõudnud aukülalise Andres Kõivu kätte, kes edastas tervituse malevapealik major Urmas Vahterilt, kes kahjuks ei saanud üritusel osaleda, kuna viibis kõrgemate riigiametnike kursusel. Oma kõnes jagas maavanem kogemusi Kaitseliidust, kellel on oluline ja väga tähtis roll riigikaitses.

Andres Kõiv:" Kaitseliidus on tugev meeskonnavaim, seda saab võrrelda üliõpilaskorporatsiooni tegevusega, kus olulisel kohal on aktiivsus, üksteise aitamine, toetamine ja ühiste eesmärkide saavutamine"

„Kaitsetahte suurendamise vajadus on esile kerkinud eriti viimaste kuude Ukraina ja Krimmi sündmuste taustal" rõhutas Andres Kõiv.

Hiljutisel kohtumisel Ameerika suursaadikuga käsitles maavanem muuhulgas ka militaarteemasid, külastades Kuperjanovi pataljoni, Luhamaa piiripunkti.

Järgmisena tegi ettekande KL Võrumaa maleva noorteinstruktor Eva Vodi, kes käsitles noorkatkaste ja kodutütarde tegevust nii Eestis kui Võrumaal.

„Heameel on tõdeda, et Võrumaal on üle 800 noore, kes on koondunud Kaitseliidu eriorganisatsioonidesse, saades vajalikku isamaalist kasvatust, karastust ja indu, et

täiskasvanuna olla vääriliseks vahetuseks, et liitudes Kaitseliidu tegevusega."

Lõpusõnad laususid korraldajad Meit Grossmann ja Indrek Hunt, kõlas laul „Väike kamber"

„Algus on tehtud, samasuguseid kogupere üritusi oleks vajalik korraldada kõikides Võrumaa valdades, sest kasu on vastastikune ja kahepoolne, tõuseb rahva kaitsetahe. Tänud veelkord korraldajatele, kõigile osalejatele"- nii lausus Andres Kõiv kokkuvõtteks.

Urmas Reinsalu, endine kaitseminister on öelnud :

„Kaitseliit vajab ka nende inimeste panust, kes ei taha või ei saa relva kanda. Kutsun kõiki eestimaalasi üles astuma Kaitseliitu, sest just Kaitseliidu kaudu saab igaüks anda oma panuse selleks, et Eesti oleks homme paremini kaitstud kui täna."

Et üritusel oli oma kindel mõju osalejatele ja Kaitseliidu maine on jätkuvalt tõusuteel, avaldasid vähemalt neli nendest soovi liituda Kaitseliiduga.

Eeskuju on nakkav, Kaitseliit vajab oma ridadesse aktiivseid, julgeid ja teotahtelisi noori ja vanu, neid kes tunnevad vajadust panustada oma vaba aega, teadmisi ja oskusi riigikaitse eesmärgil.

 

Uno Minka

KL Võrumaa malev

Teavituspealik