Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee