Rõuge Vallavolikogu 17. aprilli 2018 istungil vastu võetud õigusaktid

Volikogu: 1. Täiendas Rõuge valla teeregistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate nimekirja Vallamaja tänavaga (pikkus 100 m, tee nr 6970429). 2. Otsustas osaleda teiste...

Traktorite ülevaatus 2018. aastal

Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste tehnoülevaatuse graafik ja asukohad 2018. aastal.

Võru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/81 maakonnaplaneeringu Võru maakonnas Antsla vallas, Rõuge vallas, Võru linnas ning osaliselt Setomaa vallas ja Võru vallas. ...

Õppuse SIIL raames toimub Lõuna-Eestis sisejulgeolekuõppus

Kaitsevägi korraldab sel kevadel 2.–14. mail suurõppuse SIIL 2018, millest võtab osa 15 000 inimest. Samuti viib Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) koostöös Kaitseliidu Lõuna- Eesti malevatega...

Võimalus taotleda toetust puudega isiku kodu kohandamiseks

Rõuge Vallavalitsusel on võimalik taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust puudega isikute kodude kohandamiseks vastavalt nende erivajadusele. Toetust on võimalik saada näiteks...

Volikogu istung 17. aprillil 2018 Misso Koolis

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 17. aprillil 2018 kell 14.00 Misso Koolis   Päevakorra projekt: 1. Rõuge valla põhimääruse II lugemine Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk ...

Miinipildujate laskmised

Kaitseväe 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljon viib neljapäeval, 12. aprillil 2018 kell 13.00−14.00 Nursipalu harjutusväljal läbi miinipildujate laskmised.   ...

Rõuge valla ja Kaitseministeeriumi esindajate kohtumine

10.04.2018 toimus Rõuge valla ja Kaitseministeeriumi esindajate kohtumine. Räägiti Nursipalu harjutusväljaku müraseirest, erinevatest koostööprojektidest ning jagati asjakohast muud...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 11.04.2018

Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 11. aprillil kell 14.00 Pähni RMK külastuskeskuses Päevakord: 1. Rõuge Ööbikuoru turismitaristu PKT-projekti...

Volikogu külaelukomisjoni koosolek 9.04.2018

Volikogu külaelukomisjoni koosolek toimub 9.04.2018 kell 17.00  Vesiroosi kohviku ruumes, Riia mnt 7,  Misso alevik. Päevakord 1. Ülevaade Misso piirkonnas tegutsevatest...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek 10.04.2018

Majanduskomisjoni koosolek toimub 10. aprillil kell 16.00 Rõuge vallamaja saalis.   Komisjoni päevakord: 1. Rõuge valla põhimäärusesse tehtud ettepanekute tutvustus Ettekandja...

Kuni 23. aprillini saab e-PRIA-s esitada Natura looduskaitseliste piirangute hüvitiste taotlusi

SA Erametsakeskuse PRESSITEADE 5.04.2018 Kuni 23. aprillini saab e-PRIA-s esitada Natura looduskaitseliste piirangute hüvitiste taotlusi Erametsakeskus võtab Natura hüvitise taotlusi...

Kas soovid õppida eesti keelt?

2016. aasta sügisel käivitas INSA eesti keele iseseisva õppe nõustamise pilootprojekti, et tõhustada elanike eesti keele õppe alaseid püüdlusi. Eesti keele iseseisvaks õppimiseks mõeldud...

Siseveekogude jääle minek on tänasest keelatud

Jääle minek on tänasest keelatud! Arvestades kevadiste jääoludega keelas päästeameti peadirektor oma käskkirjaga alates tänasest, 4. aprillist siseveekogudel jääle mineku igal pool...

Teade Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe kohta

Seoses 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe läbiviimisega ajavahemikul 02.–05.04 ja 09.–12.04.2018 Rõuge valla territooriumil Villisaarõ, Kängsepä, Muhkamõtsa, Raudsepä,...

Rõuge hooldekodu on taas külastajatele avatud

Tuletame meelde, et  sisenedes tuleb külastajal järgida kehtestatud hügieenireegleid –  väliriietes ja -jalanõudes sisenemine on lubamatu ning kindlasti  desinfitseerida käsi...

Kinnitati Rõuge valla 2018. aasta eelarve

PRESSITEADE Teisipäeval, 27. märtsil toimunud vallavolikogu istungil kinnitati Rõuge valla 2018. aasta eelarve kogumahus 8 971 558 eurot. Valla selle aasta põhitegevuse kulud on 7 998...

Muudatused Võrumaa avalike liinide sõiduplaanides

Alates 09.04.2018. a toimuvad muudatused Võrumaa avalike liinide sõiduplaanides. Seoses kaugliini nr 884 Tallinn – Tartu – Põlva – Võru – Haanja  lõigu Võru – Haanja – Võru sulgemisega...

Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programmi taotlused on oodatud alates 9. aprillist! Kuni suve alguseni (11. juunini) saavad kõik hajaasustuses elavad inimesed taas esitada taotlusi erinevateks elu-olu...

Teade Nursipalu harjutusväljaku kasutamisest

Hea Rõuge valla elanik, Kooskõlastatult Rõuge Vallavalitsusega kasutab 30.03.2018 kell 13.00 - 17.00 ja 31.03 - 01.04.2018 kell 03.00-08.00 Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaad Nursipalu...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 30