« Tagasi

Keretü looduskaitsealal sookoosluste seisundi parandamise projekti tutvustus

Nursi külakeskuses toimub teisipäeval, 28. mail kell 17.00 Nursipalu harjutusväljal Keretü kraavide sulgemise projekti tutvustus.

Taastamisala asub Võrumaal Rõuge vallas ja Võru vallas. Taastamisala pindala on ca 635 hektarit ning see jääb kogu ulatuses Nursipalu harjutusvälja alale. Taastamisala paikneb kogu ulatuses riigimaa kinnistutel 69701:001:0140, 76702:002:0470, 69701:001:0165,  69701:001:0164, 69701:001:0170 ja 69701:001:0163.

Kraavide sulgemise ja paisutamise eesmärk on sooalal loodusliku veerežiimi taastamine ja kuivenduse mõju leevendamine ning sellega kavandataval Kerretü looduskaitsealal  sookoosluste seisundi parandamine.